Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
518 người đã bình chọn
577 người đang online

THÔNG BÁO Lịch tiếp dân Quý III năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Đăng ngày 13 - 10 - 2022
100%

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Tiếp công dân năm 25/11/2013; Tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân thông báo điều chỉnh lịch tiếp dân Quý III năm 2022,

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024 của đồng chí Chủ tịch UBND huyện(26/03/2024 7:18 SA)

THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy(20/02/2024 8:11 SA)

THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (19/01/2024 11:35 SA)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân năm 2024(28/12/2023 10:36 SA)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2024(28/12/2023 10:31 SA)

THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy(20/10/2023 4:09 CH)

    °