Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
173 người đang online

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân năm 2022

Đăng ngày 12 - 10 - 2022
100%

Căn cứ Luật Tiếp công dân số ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số: 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Căn cứ Thông báo số 293/TB-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022;

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Lịch tiếp dân của Thường trực HĐND huyện tháng 4 năm 2023 (17/04/2023 1:57 CH)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023(03/03/2023 10:43 SA)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023(02/03/2023 1:53 CH)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân năm 2023(02/03/2023 2:36 CH)

THÔNG BÁO Lịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quí I năm 2023(02/03/2023 2:32 CH)

THÔNG BÁO Thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022(16/12/2022 3:35 CH)