Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
230 người đang online

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện Như Xuân

Đăng ngày 12 - 10 - 2022
100%

Thực hiện kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện Như Xuân

https://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/a15ce9322c130ddd194%20%20To-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-Ngay-Phap-luat-Nuoc-Cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-Nam-nam-2022.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023(12/05/2023 5:47 CH)

V/v triển khai liên thông 02 nhóm TTHC(05/05/2023 7:54 SA)

V/v thực hiện một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt...(26/04/2023 7:43 SA)

V/v đẩy mạnh đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Thanh Hóa và trang Thông...(26/04/2023 7:34 SA)

Hội nghị tuyên truyền luật đất đai, luật phòng chống tham nhũng, Trợ giúp pháp lý(20/04/2023 5:05 CH)

Tăng cường công tác Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ giáo viên và học sinh (12/04/2023 8:51 SA)