Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Như Xuân: 6 tháng đầu năm 2021 - kết nạp được 42 Đảng viên mới

Đăng ngày 07 - 07 - 2021
100%

Theo báo cáo của Ban tổ chức Huyện ủy, trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ huyện Như Xuân kết nạp được 42 đảng viên, đạt 42% kế hoạch, chuyển đảng chính thức cho 54 đồng chí, chuyển sinh hoạt đảng 142 đảng viên; tặng huy hiệu đảng cho 72 đồng chí. Hoàn thành việc kiểm tra kỹ thuật, đóng dấu thẻ đảng viên lần thứ tư.

      Nhìn chung những đảng viên mới kết nạp đều là trẻ tuổi, nhiệt tình trong công tác, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, kiên định lập trường, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của đảng, năng động sáng tạo, vững vàng trước khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Thường trực Huyện ủy theo dõi, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo tốt các hội, đoàn thể phát hiện và lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho đảng, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp./.

<

Tin mới nhất

Huyện ủy Như Xuân công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ.(03/08/2021 2:37 CH)

Lễ công bố quyết định của BTV huyện ủy về công tác cán bộ(03/08/2021 9:06 SA)

Như Xuân: Tăng cường kiểm soát người đi và đến tỉnh Nghệ An để phòng, chống dịch COVID-19(29/07/2021 9:57 SA)

Huyện Như Xuân chuyển hơn 60 tấn thực phẩm khô ủng hộ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam(24/07/2021 10:28 SA)

Công điện về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện trước...(23/07/2021 8:13 SA)

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Bá Hùng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân(08/07/2021 3:37 CH)