Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Như Xuân: Kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày 01 - 07 - 2021
100%

Trong 6 tháng đầu năm, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác Tuyên giáo của huyện Như Xuân cơ bản đạt kết quả tốt; tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

        6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy: chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng; công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; chỉ đạo việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”; Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới; công tác giữ gìn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 60-CTr/HU ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời lựa chọn các tập thể, cá nhân đề nghị tỉnh biểu dương, khen thưởng, cùng với đó là tiến hành rà soát các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đề biểu dương, khen thưởng cấp huyện...

        Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy mở 01 lớp cho 96 quần chúng ưu tú tham gia học tập lớp đối tượng đảng; 01 lớp giáo dục Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho 110 học viên; 02 lớp chuyên đề Tôn giáo và chính sách tôn giáo cho 215 học viên; Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các ngành, cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, tăng cường nắm tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các luận điệu sai trái thù địch trong tình hình mới. Công tác Tuyên truyền trực quan: đã có Băng rôn: 1.509 lượt Pa nô, băngzôn, Cụm tranh cổ động: 62 cụm = 1.185 m2. Tin bài phát trên hệ thống Đài truyền thanh, truyền hình của huyện và của các xã, thị trấn: 593 tin bài. Thời lượng tin mục, bản tin phát sóng: 2 lần/ ngày = 25.560 phút. Tuyên truyền lưu động: 320 cuộc = 19.200 phút. Duy trì thường xuyên việc cập nhật, đăng tin, bài trên Trang Thông tin điện tử và mạng xã hội huyện. Trong 6 tháng, đã tổ chức 4 kỳ hội nghị Báo cáo viên cho 160 lượt báo cáo viên tham gia, với các nội dung chủ yếu liên quan đến công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác thi, tuyển sinh năm 2021.

        Đặc biệt về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tài khoản Facebook của Ban Tuyên giáo đã tăng cường kết nối, tương tác với tài khoản của tỉnh để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; số người truy cập và theo dõi trang Facebook của Ban Tuyên giáo Huyện ủy ngày càng tăng.

        Công tác khoa giáo được quan tâm, huyện đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Đội ngũ y, bác sỹ thực hiện tốt công tác lấy mẫu xét nghiệm, điều trị, chăm sóc các trường hợp cách ly trên địa bàn, đồng thời tích cực vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế và khai báo y tế điện tử trên ứng dụng NCOVI, cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc BluZone, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, trong đó thực hiện tốt 5K (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế); hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân được duy trì tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện các trương trình y tế Quốc gia; duy trì tiêm chủng định kỳ cho các cháu trong độ tuổi; Vấn đề an toàn thực phẩm được quan tâm, không có vụ ngộ độc thực phẩm nào diễn ra trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán.

        Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm việc thực hiện Chỉ thị. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có nhiều cố gắng tích cực tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

<

Tin mới nhất

Huyện ủy Như Xuân công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ.(03/08/2021 2:37 CH)

Lễ công bố quyết định của BTV huyện ủy về công tác cán bộ(03/08/2021 9:06 SA)

Như Xuân: Tăng cường kiểm soát người đi và đến tỉnh Nghệ An để phòng, chống dịch COVID-19(29/07/2021 9:57 SA)

Huyện Như Xuân chuyển hơn 60 tấn thực phẩm khô ủng hộ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam(24/07/2021 10:28 SA)

Công điện về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện trước...(23/07/2021 8:13 SA)

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Bá Hùng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân(08/07/2021 3:37 CH)