Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 07 - 05 - 2021
100%

Ngày 02-5, Huyện ủy Như Xuân có Công văn số 179-CV/HU gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các ban của Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc về việc tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công văn nêu rõ:

         Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng tiến độ, quy định của pháp luật và kế hoạch đề ra.

         Thực hiện Công văn số 185-CV/TU ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các ban của Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

         1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 01- CT/HU ngày 11/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

         Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri và nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, của cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử. Thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử phải gắn với tuyên truyền về những thành tựu, kết quả đạt được của quê hương, đất nước, nhất là tuyên truyền trực quan, tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích về cuộc bầu cử. Đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi; động viên tất cả cử tri tích cực tham gia đi bỏ phiếu, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

         2. Chỉ đạo Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã công bố danh sách chính thức và niêm yết tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử và đúng quy định của pháp luật.

         3. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện vận động bầu cử bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng, an toàn và đúng quy định của pháp luật. Thời gian vận động bầu cử được thực hiện sau ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

         Tiếp tục chỉ đạo thông báo rộng rãi việc lập và niêm yết danh sách cử tri để nhân dân kiểm tra; thường xuyên rà soát, cập nhật và giải quyết ngay những kiến nghị, đề xuất liên quan đến danh sách cử tri; tập trung hoàn thành việc viết thẻ cử tri. Tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

         4. Ủy ban nhân dân huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng phương án bố trí lực lượng, phân công cán bộ, công chức tăng cường cho các xã, thị trấn, các khu vực bỏ phiếu trước, trong và sau ngày bầu cử để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các tổ bầu cử thực hiện công tác bầu cử, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử, qua đó kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập hoặc phát sinh, vướng mắc để có phương án giải quyết.

         5. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để có phương án đảm bảo an ninh trật tự phù hợp, sát với thực tiễn địa phương, đơn vị, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

         Địa phương, đơn vị nào để xảy ra mất ổn định tình hình, xảy ra vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy và trước pháp luật.

         6. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tăng cường lực lượng, thường xuyên ứng trực, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường lực lượng xuống các địa bàn, nhất là trong ngày diễn ra bầu cử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, các phần tử cực đoan, cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc bầu cử.

         7. Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nắm chắc và dự báo chính xác tình hình cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động và Nhân dân…để có các biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động tất cả cử tri tham gia bầu cử.

         8. Để kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, giao Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban bầu cử huyện khẩn trương xây dựng kịch bản, phương án bầu cử trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trong những ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tinh thần Công văn số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTT, ngày 13/4/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

         Thời gian đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 rất gần, mọi công việc đang rất khẩn trương, yêu cầu các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị phải tập trung triển khai thực hiện tốt các công việc theo yêu cầu nêu trên để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

                                                                                                                                  Nguồn:  Văn phòng Huyện ủy

<

Tin mới nhất

Như Xuân: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền năm 2021(18/06/2021 2:22 CH)

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Mạnh Long giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa.(17/06/2021 7:51 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư...(13/06/2021 10:04 CH)

Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW...(13/06/2021 10:01 CH)

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐỂ NHỮNG "CHỈ DẪN" CỦA TỔNG BÍ THƯ LAN TỎA SÂU RỘNG, TẠO ĐỘNG LỰC...(11/06/2021 7:57 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...(08/06/2021 10:15 SA)