Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Xã Tân Bình và Thượng Ninh chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng ngày 05 - 05 - 2021
100%

Cùng với các địa phương khác trong huyện, 2 xã Tân Bình và Thượng Ninh thuộc đơn vị bầu cử số 1 của huyện đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hiện nay, 2 xã đã thực hiện xong hội nghị hiệp thương lần 3, đã niêm yết danh sách cử tri và đang chuẩn bị niêm yết người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

        Theo dự kiến, số đại biểu HĐND xã Tân Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026  có 5 đơn vị bầu cử, được bầu 19 đại biểu; xã Thượng Ninh có 7 đơn vị bầu cử, được bầu 23 đại biểu và 2 xã thuộc đơn vị bầu cử số 1 của huyện được bầu 05 đại biểu HĐND huyện.

        Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Xuân Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh cho biết “Địa phương xem đây là sự kiện chính trị quan trọng. Để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, xã đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử, đồng thời thành lập các tổ phụ trách bầu cử. Ban hành Nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND xã được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, từ đó nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử; cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là những nội dung về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.”

        Với sự chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở 2 xã Tân Bình và Thượng Ninh sẽ được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

<

Tin mới nhất

Như Xuân: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền năm 2021(18/06/2021 2:22 CH)

Về đất “sáu Thanh” thăm Đền chín gian(18/06/2021 8:55 SA)

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Mạnh Long giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa.(17/06/2021 7:51 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư...(13/06/2021 10:04 CH)

Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW...(13/06/2021 10:01 CH)

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐỂ NHỮNG "CHỈ DẪN" CỦA TỔNG BÍ THƯ LAN TỎA SÂU RỘNG, TẠO ĐỘNG LỰC...(11/06/2021 7:57 SA)