Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Xã Bình Lương làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử

Đăng ngày 11 - 05 - 2021
100%

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày Chủ nhật 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban bầu cử huyện Như Xuân, Ủy ban bầu cử xã Bình Lương đã triển khai và thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động phục vụ công tác bầu cử với nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế; tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

        Đã hơn một tháng nay, ngày hai buổi sáng và chiều, anh Lê Thanh Hải, cán bộ Đài truyền thanh xã Bình Lương đều đặn chuyển tải những nội dung liên quan về công tác bầu cử trên hệ thống Truyền thanh địa phương. Tại trung tâm xã và nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã đang khẩn trương triển khai các hoạt động phục vụ tuyên truyền bầu cử như: Xây dựng các cụm băng rôn, pa-nô, khẩu hiệu để lắp đặt ở các tuyến đường chính của xã, thôn và lồng ghép tuyên truyền bầu cử trong các cuộc họp thôn, tuyên truyền bằng loa phát thanh lưu động trên các cung đường của xã.

        Xác định Công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ đầu năm xã Bình Lương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết từng nhiệm vụ, từng giai đoạn thực hiện các bước. Đặc biệt là coi trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, hệ thống truyền thanh và qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội và họp thôn. Nhờ đó, mọi chủ trương, chính sách và thông tin về cuộc bầu cử đã đến với Nhân dân. Thông qua các hoạt động tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo sự đồng thuận tích cực tham gia, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

        Theo kế hoạch, từ nay đến 23/5/2021, xã tiếp tục tuyên truyền với tần suất cao trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; chú trọng công tác tuyên truyền trực quan tại tất cả các điểm bầu cử; thực hiện tuyên truyền lưu động đến tất cả các khu vực dân cư trên địa bàn xã; đồng thời tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã các hoạt động bầu cử, phổ biến các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân, cử tri tham gia bầu cử. Hiện nay danh sách các cử tri đã được niêm yết tại nhà văn hóa các thôn, giúp người dân nắm bắt các thông tin cử trị, qua đó có sự lựa chọn sáng suốt những đại biểu có đủ đức, đủ tài để đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của người dân.

        Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã đã góp phần lan tỏa không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ và Nhân dân, để Nhân dân trong xã thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân vào các cơ quan dân cử, góp phần để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.

<

Tin mới nhất

Ra quân tiếp sức mùa thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021(04/06/2021 2:01 CH)

Huyện Như Xuân: Đa dạng hóa công tác tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch COVID–19(04/06/2021 7:36 SA)

Những mô hình Đường tranh Bích họa đầu tiên trên địa bàn huyện Như Xuân(26/05/2021 2:18 CH)

Khánh thành "Nhà nhân ái" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn(24/05/2021 10:10 SA)

7 ĐIỀU CẦN NHỚ TRONG KỲ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ...(20/05/2021 2:18 CH)

Hóa Quỳ: rực rỡ băng rôn, cờ hoa trước Ngày bầu cử(19/05/2021 4:12 CH)