Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Như Xuân: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử

Đăng ngày 10 - 05 - 2021
100%

Những ngày này, hầu khắp các tuyến phố, trục đường chính của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được trang hoàng, căng, dán băng rôn, treo cờ phướn với những khẩu hiệu, hình ảnh sinh động tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

        Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong thời gian qua, huyện Như Xuân đã tích cực trong việc thông tin các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân. Trong công tác tuyên truyền, nhiều xã xác định dịp này không đơn thuần là tuyên truyền cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp mà còn dịp gắn với công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu nên đã đầu tư rất công phu, bài bản cả về kinh phí và tư duy nên cách tuyên truyền không chỉ sâu sắc về nội dung mà còn mang tính thẩm mỹ cao. Có thể kể đến như đơn vị xã Hóa Quỳ, Bình Lương, Bãi Trành, Cát Vân, Thanh Quân, Thanh Lâm…

        Để công tác bầu cử thành công, công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được huyện triển khai thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức. Cấp huyện đã thực hiện tuyên truyền 12 lượt băng rôn, 4 cụm cổ động, 20 pa nô, áp phích; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình. Cấp xã tuyên truyền 246 lượt băng rôn, 39 cụm cổ động, 442 pa nô, 273 tin trên hệ thống loa phát thanh xã.

        Các tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử tích cực xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động. Theo đồng chí trưởng tiểu ban tuyên Tuyên truyền về bầu cử huyện cho biết:  công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò quan trọng trong tổ chức thành công cuộc bầu cử, do vậy, việc thông tin, tuyên truyền bầu cử được huyện thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. Mặt khác, nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm giúp các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm của công dân. Bên cạnh đó, những ngày này, tình hình dịch bệnh COVID- 19 đang diễn bước phức tạp nên song hành với tuyên truyền chuẩn bị cho công tác bầu cử thì các đơn vị cũng truyền truyền để toàn thể nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19.

        Bên cạnh đó, MTTQ huyện tổ chức các hội nghị tập huấn hướng dẫn các xã, thị trấn về thực hiện hiệp thương và nghiệp vụ triển khai thực hiện trong công tác bầu cử. Sau hoàn thành hiệp thương lần thứ 3, thông qua và thống nhất danh sách 53 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban MTTQ Như Xuân phối hợp các xã, thị trấn đang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử.  

        Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định vào ngày Chủ nhật (23/5). Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử tiếp tục được huyện tăng cường, tập trung cao độ ở giai đoạn cuối cùng. Theo đó, tập trung thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật, văn bản, tài liệu, tờ rơi, hỏi đáp về bầu cử, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; quyền bầu cử của công dân. Tăng cường bố trí các phương tiện tuyên truyền, cổ động trực quan, phát huy hiệu quả phương tiện truyền thanh cơ sở. Thông qua đó, góp phần phổ biến tới mọi tầng lớp Nhân dân có đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử, đảm bảo việc thực hiện dân chủ, đúng luật trong bầu cử.

<

Tin mới nhất

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐỂ NHỮNG "CHỈ DẪN" CỦA TỔNG BÍ THƯ LAN TỎA SÂU RỘNG, TẠO ĐỘNG LỰC...(11/06/2021 7:57 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...(08/06/2021 10:15 SA)

Như Xuân cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống(07/06/2021 8:41 SA)

Vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19(01/06/2021 2:57 CH)

Bệnh viên đa khoa huyện Như Xuân: triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện phát phòng...(31/05/2021 10:44 SA)

Đảng ủy xã Thanh Phong: sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII(28/05/2021 10:36 SA)