Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Xã Hóa Quỳ với công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đăng ngày 29 - 04 - 2021
100%

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo và các hướng dẫn của cấp trên về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Xã Hóa Quỳ đã tổ chức thực hiện các bước theo quy trình. Trong đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được các cấp, được xã quan tâm, chú trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức.

       

        Theo đó, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, xã Hóa Quỳ đều đã thành lập tiểu ban thông tin, tuyên truyền, xây dựng Kế hoạch, nội dung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật. Truyền thanh của xã đã tăng thời lượng phát các bản tin tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định pháp luật liên quan; công khai số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu trên địa bàn. Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trong các hội nghị, các buổi họp thôn cũng đã khảo sát, in băng rôn, cụm pano để tuyên truyền trực quan.

        Những ngày tới, xã Hóa Quỳ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các buổi tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên đại biểu HĐND, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn. Tập trung chỉnh trang, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

<

Tin mới nhất

Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các...(07/05/2021 9:32 SA)

CÔNG ĐIỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THANH HÓA VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH...(07/05/2021 8:37 SA)

Huyện Như Xuân chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử(07/05/2021 7:51 SA)

Như Xuân đảm bảo các điều kiện để Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật(06/05/2021 8:36 SA)

Huyện Như Xuân tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh(04/05/2021 3:45 CH)

Như Xuân tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19(04/05/2021 3:40 CH)