Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 29 - 04 - 2021
100%

Chỉ còn gần 1 tháng nữa, cùng với cử tri cả nước cử tri huyện Như Xuân sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm, kỳ 2021-2026. Đến nay, cùng với chuẩn bị các bước theo quy định, Huyện đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn huyện.

     

        Trên cơ sở các văn bản đã hướng dẫn, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền được triển khai bắt đầu từ đầu tháng 2 và cao điểm từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5/2021. Công tác thông tin tuyên truyền được huyện chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và xã, thị trấn; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện về công tác  tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các bước, quy trình của cuộc bầu cử; mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về bầu cử… để mọi người dân lắm được nêu cao ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

        Thời gian này, huyện và các xã, thị trấn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan như: căng treo pano, áp phích, cờ hoa, khẩu hiệu….. tại khu vực trung tâm huyện và các xã, thị trấn, các điểm bỏ phiếu nhằm tạo không khí tưng bừng phấn khởi cho ngày bầu cử trong các tầng lớp nhân dân. 

        Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú về cuộc bầu cử sẽ góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nêu cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo không khí  vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật  23/5/2021./.

<

Tin mới nhất

Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các...(07/05/2021 9:32 SA)

CÔNG ĐIỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THANH HÓA VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH...(07/05/2021 8:37 SA)

Huyện Như Xuân chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử(07/05/2021 7:51 SA)

Như Xuân đảm bảo các điều kiện để Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật(06/05/2021 8:36 SA)

Huyện Như Xuân tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh(04/05/2021 3:45 CH)

Như Xuân tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19(04/05/2021 3:40 CH)