Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân

Đăng ngày 05 - 02 - 2021
100%

Chúc mừng năm mới !

Như Xuân khí thế mới, sức bật mới

        Một năm mới nữa lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc thân yêu, trong lòng mỗi người đều tràn ngập không khí Mừng Đảng- Mừng Xuân – Mừng Đất nước đổi mới.

Thị trấn Yên Cát (Như Xuân) ngày càng đổi mới và phát triển.

 Ảnh: ĐOÀN LƯU (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

        Trong những ngày đầu xuân- năm mới, nhìn lại năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện Như Xuân, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đã đạt được kết quả tích cực. Trong tổng số 28 chỉ tiêu mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra, có 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó nổi bật là: Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất đạt 7.448,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 17,11%, đạt 97,2 %% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31,4 triệu đồng/người/năm, tăng 2,4 triệu/người/năm so với năm 2019, đạt 101% kế hoạch. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét, đã khởi công xây dựng 02 cụm công nghiệp; huy động vốn đầu tư phát triển vượt kế hoạch. Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy, đã tích tụ đất đai để sản xuất quy mô lớn được 847 ha, đạt 110,1% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo 1 xã  và 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân toàn huyện đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 1 tiêu chí/xã so với năm 2019...Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; công tác giảm nghèo được chỉ đạo quyết liệt dự kiến cuối năm 2020 toàn huyện còn 762 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,53%, giảm 3,72%, vượt kế hoạch. Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, đảm bảo an toàn tuyệt đối dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

           Năm mới Tân Sửu- năm đầu tiên, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng bộ, dân và quân huyện Như Xuân tiếp tục nêu cao ý chí tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thi đua yêu nước, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tích cực, chủ động kêu gọi, xúc tiến thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; quan tâm chỉ đạo thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống mới văn minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm,  nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quyết tâm thực hiện các  chỉ tiêu đề ra trong năm 2021 đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17%; thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.000 tỷ đồng; thành lập mới 20 doanh nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 410 ha Xây dựng nông thôn mới phấn đấu có thêm 1 xã và 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới…

        Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2021, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành huyện ủy  Như Xuân đã đề ra 9 nhóm giải pháp đó là: Tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Về kinh tế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU về tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở lợi thế của từng địa phương...Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả Chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; trọng tâm là thu hút doanh nghiệp có năng lực vào sản xuất kinh doanh tại cụm công nghiệp Thượng Ninh, Xuân Hòa và khu vực dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh gắn với giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân...Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, tăng cường chỉ đạo tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện. Giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững chắc.

        Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, sông núi, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân chúc mọi người vào xuân với khí thế mới, sức bật mới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. 

<

Tin mới nhất

Lãnh đạo huyện chúc mừng Trung tâm Y tế huyện nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2(26/02/2021 7:26 SA)

Thư Chúc mừng Năm mới của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa(17/02/2021 3:22 CH)

Đảng ủy xã Thượng Ninh trao Huy hiệu Đảng đợt 03/2(08/02/2021 9:32 SA)

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân(05/02/2021 9:40 SA)

Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu,...(04/02/2021 9:14 SA)