Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Hội Làm vườn và Trang trại huyện Như xuân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 24 - 02 - 2021
100%

Sinh thời, Bác Hồ nhắc nhở chúng ta “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Chính vì vậy trong 3 năm qua (2017-2020), Hội Làm vườn và Trang trại huyện Như Xuân xác định công tác thi đua trong tổ chức hội vừa là giải pháp, vừa là động lực để cán bộ hội viên trong hội hưởng ứng sâu rộng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế vườn trại hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

        Về thi đua xây dựng Hội vững mạnh phù hợp với điều kiện hoàn cảnh mới:Ngay sau Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành hội từ huyện đến cơ sở đã kịp thời xây dưng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội toàn khóa, tập huấn nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ lãnh đạo hội, đỏi mới nội dung hoạt động phù hợp tình hình, gắn nhiệm vụ hội với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, củng cố chi hội, Phát triển hội viên có chất lượng, vận động hội viên thi đua phát triển kinh tế VAC-trang trại hiệu quả, làm giàu cho gia đình và cho xã hội

        Hiện nay toàn huyện có 16 hội xã, 85 chi hội thôn bản với tổng số 1443 hội viên tham gia sinh hoạt, kết quả phân loại tổ chức hội hàng năm: có 8  hội xã hoạt động tốt, 6 hội xã hoạt động khá, 2 hội xã hoạt động đạt yêu cầu, về lãnh đạo hội thì sau khi thực hiện Nghị quyết 232/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa v/v xắp xếp công chức bán chuyên trách kiêm nhiệm chủ tịch hội đặc thù cấp xã, thị trấn thì có 2 đồng chí chủ tịch hội cơ sở là cán bộ lãnh đạo xã nghỉ hưu, 14 đồng chí chủ tich và 16 Phó chủ tịch hội xã, thị trấn là công chức bán chuyên trách kiêm nhiệm, toàn bộ đều là Đảng viên và có trình độ chuyên môn từ cao đảng đến Đại học

        Hội Làm vườn –Trang trại huyện có 1 Câu lạc bộ trang trại do đồng chí Chủ tịch Hội huyện làm Chủ nhiệm với 44 hội viên đang tham gia sinh hoạt 4 kỳ /năm, đây  là những chủ trang trại sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 8 trang trại chăn nuôi, 10 trang trại trồng trọt, 26 trnag trại kinh doanh tổng hợp, tổng doanh thu hàng năm của các hộ trang trại đạt bình quân từ 130-135 tỷ đồng, chiếm 1,6-1,81% tổng giá trị sản xuất troàn huyện và bằng 7,2- 7,9 % giá trị sản xuất hàng năm toàn ngành nông lâm nghiệp huyện nhà.

        Thi đua tuyên truyền, tập huấn KHKT, cải tạo vườn tạp, du nhâp môt số giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phát triển mạnh mô hình trang trại, nâng cao thu nhập kinh tế hộ, góp phần xây dựng nông thôn mới: 

        Trong 3 năm qua, Hội Làm vườn –Trang trại trong huyện đã tuyên truyền kịp thời dén hội viên các chủ trương đường lối của Đảng, cơ chế chinh sách của Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cung cấp gần 200 bản thông tin Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa đến hội cơ sở, viết 24 tin bài, xây dựng 3 phóng sự và nhiều clip phản ảnh hoạt động của hội để phổ biến cho cán bộ, hội viên,tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật đất đai, Luật bảo vệ mội trường và Đề án Cải tạo vườn tạp của huyện cho gần 900 hội viên, triển khai 50 lớp tập huấn khoa học kỷ thuật nông nghiệp cho hơn 2656 lượt hội viên và nông dân tham gia, 100% hội viên thực hiện cải tạo vườn tạp, kết quả đã cải tạo hơn 350 ha vườn tạp thành vườn kinh tế, liên kết với các cơ sở giống cây, giống con trong và ngoài tỉnh du nhập hơn 5 vạn giống cây ăn quả và hàng vạn con giống có chất lượng cao đưa vào sản xuất trong huyện như: Thanh long ruột đó, Bưởi da xanh, Bưởi Diễn, Bưởi Hồng Quang Tiến, Cam canh, Cam xã Đoài, Quýt PQ1,Ổi lê Đài loan, Ổi tứ quý, Nhãn Miền Thiết, Nhãn Siêu ngọt, Chuối tiêu hồng, Na dai, Mít Thái, Bò 3B ( BBB), lợn rừng, gà Minh Dư, gà lai chọi, gà ri lai, Chim bồ câu Pháp,  Mỹ, vịt bầu Cổ lũng, ong mật, ốc lồi . v.v..

        Thi đua thực hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới và hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị:

         Để góp phần đổi mới Quan hệ sản xuất tạo điều kiện cho hội viên nông dân tham gia sâu vào các chuỗi giá trị trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi… các tổ chức hội đã vận động hội viên thành lập tổ hợp tác sản xuất và các Hợp tác xã, tính đến 25 tháng 12 năm 2020 Hội huyện đã vận động và hướng dẫn hội viên thành lập được 1 công ty cổ phần, 20 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, gần 40 trang trại ở cả 4 loại hình là trang trại Trồng trọt, trang trại chăn nuôi, trang trại kinh doanh tổng hợp và trang trại lâm nghiệp. Nhiều trang trại trồng cây ăn quả tập trung ở xã Xuân Hòa, Nuôi lợn ở Bãi Trành, nuôi gà ở Hóa Qùy cho thu nhập hàng năm rất cao từ 3-10 tỷ dồng v.v..

         Trong 3 năm 2017-2020, huyện hội đã tổ chức 10 đợt thăm quan học tập kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giỏi của các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh với 362 lượt cán bộ hội viên  tham gia, phối hợp với phòng nông nghiệp huyện tham mưu đề xuất UBND huyện hỗ trợ 50% kinh phí mua mầm nhãn Miền Thiết ghép cải tạo thành công 260 cây nhãn trơ của 89 hộ ở 25 thôn tại 7 xã (Xuân Bình, Bãi Trành, Hóa Qùy, Tân Bình, Thượng Ninh, Yên Cát và Cát Vân ) hợp đồng với Công ty giống cây trồng Minh Đức chịu trách nhiệm về kỹ thuật, trồng, chăm sóc, cung cấp thuốc bảo vệ thực vật, bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ 50% kinh phí mua giống trả chậm đến khi thu hoạch cho 6 mô hình trồng nhãn siêu ngọt theo chuỗi giá trị tại các xã Xuân Bình, Xuân Hòa,Tân Bình,Thượng Ninh, Hóa Qùy.

         Hướng dẫn hội viên ở 4 Hợp tác xã nuôi trồng Thủy sản tại các xã: Thượng Ninh, Xuân Hòa, Bình Lương, Tân Bình để nuôi ốc lồi theo chuỗi giá trị với Công ty TNHH Thiên Bảo. Nhiều hội xã đã vận động hội viên tham gia vào quy trình sản xuất áp dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến như: sản xuất cây Cam theo tiêu chuẩn Việt Gap ở xã Xuân Hòa, sản xuất rau củ quả theo công nghệ tiên tiến trong nhà lưới thôn Thăng Bình, nhà lưới thôn Yên Thắng (thị trấn Yên Cát), Trang trai chăn nuôi gà tập trung quy mô lớn tại thôn Thanh Xuân (xã Hóa Qùy), thôn Song Xanh, thôn Khe khoai (xã Thượng Ninh) trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao thôn Cầu ( xã Bãi Trành) nuôi lợn theo quy trình CPI thôn Luống Đồng ( Hóa Qùy),thôn Hón Tĩnh (Thanh Sơn) thôn Đông Xuân (xã Thượng Ninh) gia trại trồng nấm linh chi thôn Nhà máy ( Bãi Trành) thôn Chuối (xã Hóa Qùy) .v.v..  

        Thi đua thưc hiện nhiều giải pháp gắn sản xuất nông nghiệp với giảm thiểu ô nhiễm môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới:

         Để thực hiện tốt nội dung thi đua trên, các tổ chức hội kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp, hướng dẫn hội viên thực hiên quy trình sản xuất nông nghiêp gắn với giảm thiểu ô nhiễm môi trường bền vững như hướng dẫn duy trì sử dụng hơn 50.000 m2 ĐLSH trong chăn nuôi ở 997 hộ hội viên, để chống hôi thối, hạn chế ô nhiễm môi trường và phân giải chất thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ, xây dựng 35 hầm BIÔGA, cung ứng hàng trăm lít thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ và hàng ngàn gói phân vi sinh,chế phảm sinh học để chăm sóc cây trồng theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tạo sản phẩm an toàn không chất độc hại

         Hàng năm hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 các tổ chức hội đã vận động hội viên xây dưng hàng trăm hố rác tự hoai, thu gom rác thải, chôn lấp vầ ủ phân bằng chế phẩm sinh học, chỉnh trang rào dậu, khơi thông cống rành nước thải, hiến đất và tham gia xây dựng hệ thống giao thông thôn bản, khu phố, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, sáng, đẹp nông thôn và đô thị  văn minh.

          Có thể khẳng định: Trong 3 năm qua, mặc dù khi triển khai các phong trào thi đua còn gặp không ít những khó khăn thách thức như: Diễn biến thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, sâu bệnh, dịch bệnh cây trồng vật nuôi thường xuyên xảy ra và đặc biệt năm 2019-2020 do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kéo dài làm ảnh hưởng đến giá cả các mặt hàng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động, máy móc thiết bị cũng như giá bán sản phẩm v.v.. vì vậy hiệu quả phong trào thi đua có lúc có nơi chưa như mong đợi, đồng thời trong quá trình thực hiện phong trào thi đua vẫn còn những tồn tại đó là: công tác tuyên truyền vận động hội viên chưa thường xuyên liên tuc và sâu rộng, nhiều trang trại chưa mạnh dạn đầu tư vốn vào phát triển sản xuât, một số mô hình được đầu tư nhưng không duy trì và nhân rộng .v.v..

        Song, thông qua các phong trào thi đua, Hội Làm vườn và Trang trại huyện đã thu được những kết quả đáng trân trọng, những kết quả đó đã góp phần vào thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, làm thay đổi diện mạo nông thôn và xây dựng nông thôn mới, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu cho các phong trào thi đua, cụ thể trong 3 năm qua đã có 26 tập thể và 48 cá nhân được UBND tỉnh Thanh Hóa, Hội Làm vườn và Trang trại tinh, UBND huyện Như Xuân và Hội Làm vườn –Trang trại huyện khen thưởng . Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xứng đáng để tôn vinh và học tập như: Hội Làm vườn và Trang trại xã Xuân Bình, Hội Làm vườn và Trang trại xã Bãi Trành, Hôi làm vườn và Trang trại xã Tân Bình, Hội Làm vườn và Trang trại xã Thượng Ninh, Hội Làm vườn và Trang trại xã Hóa Qùy, Hội Làm vườn và Trang trại xã Bình Lương, Hội Làm vườn và Trang trại thị trấn Yên Cát, Chi hội thôn Xuân Phú (Xuân Bình) chi hội thôn Xuân Thượng (Thượng ninh), chi hội thôn 10 (Bãi Trành) v.v.. nhiều cá nhân tiêu biểu trong sản xuất VAC-Trang trại có giá trị thu nhập rất cao, xứng đáng để nhân dân học tập như: Ông Đỗ Xuân Hà, thôn Cầu, thu 7 tỷ đồng/.năm; Ông Lương Kim Ánh thôn 10 thu hơn 2 tỷ đồng/năm; Ông Nguyễn Duy Vĩnh thôn Hồ xã Bãi Trành thu 2.5 tỷ đồng /năm; Ông Chũ Thanh Hải,Ông Nguyễn Văn Hưng thôn 8 xã Xuân Hòa thu hơn 10 tỷ đồng /năm; Ông Hoàng Ngọc Năm thôn Thanh Xuân xã Hóa Quỳ thu hơn 11 tỷ đồng/năm; Ông Hoàng Văn Tuấn thôn Vân Tiến xã Cát Vân thu hơn 1,5 tỷ đồng /năm; Ông Đỗ Trung Hà, Thôn Tân Thắng xã Tân Bình thu hơn 600 triệu đồng /năm, Ông Bùi Văn Hải, thôn Đồng Chành xã Thượng Ninh thu hơn 400 triệu đồng/năm .v.v.. và còn rất nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi khác để chúng ta học tập.

        Năm 2021, Năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ,là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại huyện nhiệm kỳ 2017-2022, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020- 2025 và các Nghị quyết của Tỉnh của Trung ương, với chủ đề hành động của Hội là “(Chủ động-Sáng tạo-Linh hoạt-Hiệu quả”, cán bộ hội viên trong tổ chức hội từ huyện đến cơ sở quyết tâm đoàn kết, khắc phục tồn tại và khó khăn, thích ứng mọi điều kiện, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và hướng dẫn của hội cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành để tập trung mọi nguồn lực tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua Phát triển kinh tế vườn trại hiệu quả, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, học tập tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” để lấy thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quyết tâm xây dựng Như Xuân thành huyện khá của khu vực Miền núi như nghị quyết huyện Đảng bộ lần thứ XXIII đã đề ra.

<

Tin mới nhất

Huyện Như Xuân triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp(11/04/2021 9:10 CH)

Đồng chí Trần Mạnh Long – Phó Bí thư Huyện Ủy - Chủ tịch UBND huyện Thăm và kiểm tra công tác...(17/03/2021 2:47 CH)

Hội Làm vườn và Trang trại huyện Như xuân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát...(24/02/2021 10:19 SA)

Nhân rộng mô hình trồng sâm bố chính hiệu quả tại xã Thanh Lâm(13/01/2021 3:36 CH)

Huyện Như Xuân: Cao su được giá, người trồng phấn khởi(16/11/2020 8:52 SA)

Nuôi cá lồng bè – hướng phát triển kinh tế hiệu quả ở huyện Như Xuân(05/10/2020 7:49 SA)