Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Xã Cát Vân tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đăng ngày 02 - 02 - 2021
100%

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp tăng cường công tác dân vận, kịp thời triển khai các chủ trương, giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác… của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa, và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.

         Để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh Ủy ban nhân dân xã Cát Vân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như trên hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, áp phích. Đặc biệt, với sự sáng tạo, linh hoạt, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Trạm Y tế, Đoàn thanh niên xã cùng phối hợp sử dụng xe máy mang loa, pano di động để tuyên truyền những thông tin liên quan đến dịch COVID-19.

         Hằng ngày bộ phận Văn hóa – Thông tin xã thường xuyên phát các bài tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên hệ thống loa phát thanh của xã. Nội dung bài tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các văn bản, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế … về phòng, chống dịch COVID-19 giúp người dân dễ dàng nắm bắt và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho chính bản thân, bảo vệ cộng đồng.

<

Tin mới nhất

Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân hướng tới sự hài lòng của người bệnh(26/02/2021 9:17 SA)

Biểu hiện lâm sàng của người bệnh nhiễm SARS-CoV-2(26/02/2021 8:28 SA)

Phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của ngành y tế huyện góp phần làm tốt công tác phòng chống...(25/02/2021 2:37 CH)

Xã Cát Vân tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.(02/02/2021 4:50 CH)

Tập trung các giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện Như...(02/02/2021 9:51 SA)