Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Tập trung các giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện Như Xuân giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 02 - 02 - 2021
100%

     

Nhóm tác giả trường THCS Xuân Bình đạt giải nhất mô hình “Thiết bị vớt, bóc tách, xử lý dầu mỡ thải trong nguồn nước” trong cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 16 năm 2020.

        Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, các bậc phụ huynh học sinh toàn huyện; cùng với sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh ngành giáo dục huyện nhà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được nâng lên. Mạng lưới trường lớp được quy hoạch lại đảm bảo hợp lý, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, một số trường Tiểu học, trường THCS có quy mô ít lớp được sáp nhập lại hoạt động hiệu quả; Trường THCS&THPT Như Xuân thành lập mới quy mô, chất lượng có chuyển biến tích cực phục vụ nâng cao nguồn nhân lực khu vực 6 Thanh; toàn huyện có 52 cơ sở giáo dục, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của nhân dân. Đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo ngày càng vững mạnh, cơ bản đã giải quyết được tình trạng thừa, thiếu giáo viên ở các trường, nhất là việc giải quyết thừa, thiếu cục bộ. Cơ sở vật chất giáo dục được quan tâm; đã xây dựng Đề án tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 83,3%, tăng 3,6% so với năm 2015. Việc triển khai thực hiện Đề án trường điểm chất lượng mũi nhọn bậc THCS tại Trường THCS thị trấn Yên Cát sau 5 năm thực hiện Đề án đã có nhiều khởi sắc; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, chất lượng đại trà được nâng lên. Tỷ lệ trẻ SDD các thể giảm xuống còn 7,6%, giảm 2,2% so với năm 2015; tỷ lệ bán trú đạt 82,5% tăng 23,7% so với năm 2015. Bình quân hàng năm có từ 36% học sinh tiểu học trở lên đạt loại Tốt về đánh giá các môn học; 43,7% học sinh xếp loại tốt về năng lực, phẩm chất; tỷ lệ học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình hàng năm đạt 100%. 98,0% học sinh THCS đạt hạnh kiểm khá, tốt; 37,4% học sinh đạt học lực khá, giỏi, tăng 4,5%; tỷ lệ học sinh yếu, kém 5,6 % giảm 4,1,0% so với năm 2015. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm đạt từ 98% trở lên. Trong 5 năm, từ 2015-2020 toàn huyện có 458 học sinh đậu đại học, cao đẳng, trong đó có trên 100 học sinh đạt từ 24 điểm trở lên. Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020-2025 đã ban hành và triển khai thực hiện, có thêm 13 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 30/52 trường, đạt 57,7%. Duy trì và nâng cao tỷ lệ hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, giáo dục THCS và xóa mù chữ. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được đẩy mạnh.

Hội nghị tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học Mầm non cấp huyện năm học 2020 - 2021

        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, giáo dục huyện nhà còn một số hạn chế, yếu kém đó là: Chất lượng đại trà tuy được nâng lên song chưa đồng đều ở các vùng miền, nhất là các trường học khu vực vùng 6 Thanh; chất lượng mũi nhọn được quan tâm nhưng chuyển biến chậm, thiếu bền vững; số lượng học sinh giỏi các môn văn hoá các kỳ thi cấp tỉnh còn hạn chế, số lượng giải ít, chất lượng giải chưa cao, chưa đồng đều ở các bộ môn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ phương pháp đổi mới, nhất là đổi mới chương trình giáo dục phổ thông còn thiếu nhiều. Mặt trái của cơ chế thị trường, những vẫn đề xã hội, việc lựa chọn ngành, chọn nghề và giải quyết việc làm sau tốt nghiệp đại học, cũng như việc phụ huynh học sinh đi làm ăn xa để phát triển kinh tế cũng tác động không nhỏ đến giáo dục huyện nhà trong thời gian qua. 

        Từ thực trạng nêu trên, để chất lượng giáo dục đổi mới và đi vào phát triển bền vững, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu đổi mới hiện nay. Ngành GD&ĐT Như Xuân tập trung thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu sau:

        Một là, Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời có chất lượng, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ kế hoạch chung của ngành. Thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành gắn với việc xây dựng và nhân rộng các tấm gương điển hình trong ngành giáo dục về sự hiếu học, sáng tạo, vượt khó vươn lên trong học tập và giảng dạy.

        Hai là, Tập trung quán triệt và thực hiện hiệu quả chủ đề năm học, đó là: “Kỷ cương và Chất lượng” đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành và xã  hội. Gắn kỷ cương với “lễ”, “đức”, làm việc nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng; kỷ cương sẽ chọn được thầy giỏi, có tâm, có đức, chấp hành nghiêm các quy định; kỷ cương để bồi dưỡng, phát hiện trò hay, trò giỏi đưa giáo dục vượt lên. Thực hiện kỷ cương sẽ làm xã hội an lòng, các nguồn lực được tập trung. Người đứng đầu nêu gương, nhà trường có kỷ cương sẽ góp phần cho xã hội thêm nền nếp, thế hệ tương lai có niềm tin và biết mình phải làm gì cho xứng với kỳ vọng của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân. Gắn kỷ cương với chất lượng từng nhà trường; chất lượng là cái gốc của mỗi nhà trường, nhà trường muốn khẳng định được vị thế của mình phải khẳng định được chất lượng giáo dục; đó là, chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng sản phẩm đầu ra…Chất lượng giáo dục phải tránh hình thức, xa dời thực tế.

        Thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt chương trình đổi mới giáo dục phổ thông; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 141 về xây dựng trường điểm chất lượng mũi nhọn cấp THCS tại trường THCS Yên Cát giai đoạn 2020-2025; xây dựng các trường trọng điểm cấp Tiểu học, THCS khu vực Yên Cát, Bãi Trành, Thượng Ninh, Hóa Quỳ, Xuân Bình, Bãi Trành đi vào chiều sâu chất lượng phấn đấu đến năm 2025 giáo dục mũi nhọn của huyện nằm trong tốp đầu khu vực miền núi của tỉnh. 

        Ba là, Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ yêu cầu mới. Tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp; bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; thực hiện tốt quy chế đánh giá xếp loại hàng tháng đảm bảo phản ánh chính xác năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên.

        Bốn là, Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ trường học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, giữ vững và duy trì kỷ cương, nề nếp, sự ổn định trong các nhà trường, đồng thời phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất, học thực, thi thực, danh hiệu thực.  

        Năm là, Tiếp tục rà soát và quy hoạch lại hệ thống trường, lớp học phù hợp với điều kiện kinh tế -xã hội của địa phương. Tăng cường cơ sở vất chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu dạy học. Thực hiện tốt các chương trình giáo dục phổ cấp, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2025 có trên 80% trường học đạt chuẩn; phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025.

        Thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục, tích cực kêu gọi, vận động hệ thống chính trị, xã hội, nhân dân cùng vào cuộc thực hiện nhiệm giáo dục trên các phương diện: Hiến kế cho ngành giáo dục - Kiểm tra, giám sát giáo dục - Tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục - Cùng với ngành giáo dạy giỗ giáo dục con em vì mục tiêu trồng người, xây dựng quê hương Như Xuân, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

<

Tin mới nhất

Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân hướng tới sự hài lòng của người bệnh(26/02/2021 9:17 SA)

Biểu hiện lâm sàng của người bệnh nhiễm SARS-CoV-2(26/02/2021 8:28 SA)

Phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của ngành y tế huyện góp phần làm tốt công tác phòng chống...(25/02/2021 2:37 CH)

Xã Cát Vân tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.(02/02/2021 4:50 CH)

Tập trung các giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện Như...(02/02/2021 9:51 SA)