Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Đông Xuân xã Hóa Quỳ

Đăng ngày 06 - 01 - 2021
100%

        Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu chứ không có kết thúc, nên sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí theo hướng bền vững, với đích đến là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) từ tổ chức cộng đồng dân cư.

Phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Đông Xuân xã Hóa Quỳ huyện Như Xuân

        Căn cứ vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu qua rà soát đầu năm 2020 thôn Đồng Xuân, xã Hóa Quỳ mới chỉ đạt 7/14 tiêu chí.

        Xác định xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Nhận thức sâu sắc về xây dựng NTM, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa năm 2017 xã đã về đích xã nông thôn mới là xã thứ 3 về của huyện Như Xuân. Đến năm 2020 thôn Đồng Xuân, xã Hóa Quỳ là thôn được xã, huyện lựa chọn thí điểm xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Thôn Đồng Xuân là 01 trong 14 thôn của xã.  

        Thôn Đồng Xuân có 101 hộ, 406  nhân khẩu, với 4 dân tộc Thái, Thổ, Mường, Kinh cùng sinh sống. Sau gần 01 năm xây dựng NTM kiểu mẫu bộ mặt của thôn thay đổi khác xưa, với diện mạo từ nhà văn hóa thôn, đường giao thông đi lại trước cửa mỗi gia đình đều có hàng rào cổng sắt kiên cố, không khí trong lành vì không có khói bụi, môi trường cảnh quan sạch, đẹp. Người dân trong thôn ai ai cũng phấn khởi,tự hào bởi sau 10 năm xây dựng NTM, từ một thôn nghèo trước đây đến nay đã trở thành thôn đáng sống.

        Để thực hiện hiệu quả các tiêu chí, sau khi có chủ trương xây dựng NTM kiểu mẫu, Chi bộ thôn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, phát huy sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động hội viên của mình tích cực tham gia. Ngoài ra, Ban chỉ đạo NTM xã Hóa Quỳ còn phân công cho các ngành, các tổ chức, Thôn chỉ đạo một số nội dung theo yêu cầu của tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu...

        Xác định mục tiêu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, Ban Phát triển Thôn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu; đồng thời xã cũng tổ chức cho Ban phát triển  thôn Đồng Xuân đi thăm quan học tập mô hình thôn kiểu mẫu ở một số xã ở ngoài huyện.

        Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thôn đã vận động nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề, dịch vụ. Đến nay, thôn đã cải tạo vườn tạp trồng các loại cây ăn quả như: Mít, bưởi, ổi, và xây ựng được 01 khu nhà màng 0,5ha để trồng rau, củ quả sạch… ; tập trung phát triển trang trại, phát triển ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Ngoài tạo việc làm tại chỗ, hiện nay thôn có trên 193 lao động đang làm việc tại các công ty trong và ngoài huyện và đi xuất khẩu lao động ở các thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc … tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

        Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện đóng góp tiền, ngày công xây dựng NTM. Sau hơn 1 năm xây dựng NTM kiểu mẫu, thôn Đồng Xuân đã huy động tổng nguồn lực được trên 5.230.000.000 đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 2.600.000.000 đồng nâng cấp chỉnh trang nhà cửa, xây dựng vườn mẫu. Bằng nguồn vốn trên, thôn đã đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, như: Đường giao thông, nhà văn hóa, hệ thống đèn chiếu sáng, chỉnh trang nhà cửa dân cư. Ngoài việc phát triển kinh tế, người dân trong thôn còn tự giác, hăng hái tham gia làm đẹp đường làng, ngõ xóm, trồng hoa ven đường, giữ gìn vệ sinh chung. Đến nay, trên 80% hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu”, nhiều gia đình xây dựng thành công mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu”. Đó chính là những nhân tố quan trọng, góp phần làm nên một thôn NTM kiểu mẫu.

        Tính hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 69,0 triệu đồng, cao hơn bình quân chung của xã 1,49 lần. 100% lao động trong độ tuổi có việc làm, tỷ lệ hộ nghèo tại thôn chiếm 0,19% (Chỉ còn 02 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ), tỷ lệ có nhà ở đạt tiêu chuẩn bộ xây dựng đạt 100%, 100% đường làng, ngõ xóm được nhựa hoá, bê tông hoá, 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. 100% các hộ gia đình trong thôn được sử nước sinh hoạt hợp vệ sinh, thôn có mô hình bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng. Trên địa bàn thôn không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác được kiềm chế. Thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.  

        Với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đồng Xuân dự kiến đến hết tháng 12 năm 2020 thôn đạt 14/14 tiêu chí và đề nghị công nhận thôn kiểu mẫu đầu tiên của huyện nhà.  

        Để có được thành công nêu trên là nhờ vào sự năng động, tư duy đột phá của cấp ủy, chính quyền cơ sở với những cách làm sáng tạo; tính tiền phong gương mẫu của đảng viên đã tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân, khơi dậy sức mạnh nội sinh từ khối đại đoàn kết toàn dânthực hiện thành công nâng cao chất lượng các tiêu chí, để thôn Đồng Xuân từ một thôn nghèo trở thành thôn kiểu mẫu.   

        Với kết quả đạt được, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong xây dựng NTM kiểu mẫu tại thôn Đồng Xuân xã Hóa Quỳ như sau:

        Trước hết, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận và tinh thần thi đua chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu.

        Hai là, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy và các đảng viên trong chi bộ thôn Đồng Xuân có tính quyết định. Chi bộ đã tập hợp được sức dân, đồng sức, đồng lòng, đoàn kết thực hiện thành công nâng cao chất lượng các tiêu chí.

        Ba là, phải đề cao tính dân chủ để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ. Các bước tiến hành phải trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của thôn, trong đó xác định được khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân cùng vào cuộc thực hiện. Nhằm phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

        Bốn là, trong quá trình huy động nguồn lực phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tranh thủ được sự ủng hộ của con em thành đạt xa quê, huy động Nhân dân ủng hộ ngày công trong xây dựng nhà sạch, vườn mẫu, bê tông hóa mặt đường, trồng hoa...

        Năm là, xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là cả một quá trình dài, tổng hòa nhiều mối quan hệ. Do đó, cần tăng cường đào tạo, tập huấn để có lực lượng chuyên sâu. Trong quá trình tổ chức thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân tại địa phương, vận dụng tốt các quy định của cấp trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí.

        Việc hoàn thành các tiêu chí của 01 thôn NTM kiểu mẫu sẽ là tiền đề và cũng là động lực để chính quyền địa phương và đặc biệt là người dân trong thôn tiếp tục nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là, tạo động lực quan trọng để Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân tiếp tục thực hiện sự nghiệp xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao trên địa bàn xã trong thời gian tới.      

<

Tin mới nhất

Từ xã nghèo đến xã nông thôn mới(15/03/2021 10:08 SA)

Đảng bộ xã Xuân Bình tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao(01/03/2021 8:03 SA)

Ngành nông nghiệp Như Xuân phát triển an toàn, hiệu quả gắn với xây dựng Nông thôn mới(12/01/2021 1:40 CH)

Một số giải pháp để duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Bãi Trành(12/01/2021 11:08 SA)

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Đông Xuân xã Hóa Quỳ (06/01/2021 2:50 CH)

Thôn Thanh Vân hướng về Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc(16/11/2020 8:27 SA)