Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Xã Xuân Hòa đang gấp rút chỉ đạo nhân dân thôn Ngịu về đích NTM vào cuối năm 2020

Đăng ngày 15 - 09 - 2020
100%

Thôn nghịu xã Xuân hòa được cấp ủy và chính quyền Xã chọn để về đích nông thôn mới trong năm 2020. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên việc thực hiện các tiêu chí về đích nông thôn mới không được thuận tiện. Cấp ủy chính quyền xã Xuân Hòa đã nỗ lực quyết liệt chỉ đạo bằng nhiều hình thức giúp nhân dân từng bước về đích nông thôn mới. Được biết hiện nay Thôn Nghịu đã đạt 13/14 tiêu chí xây dụng nông thôn mới.

       Mặc dù đạt nhiều kết quả bước đầu khá quan trọng, nhưng để đạt chuẩn NTM, những tháng còn lại của năm 2020 Xã Xuân Hòa đã  quyết tâm chỉ đạo nhân dân hoàn thiện các nhiệm vụ còn lại xây dựng kế hoạch chi tiết và đưa ra giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí hàng tuần cứ vào thứ 5 và thứ 7 cán bộ của xã đều dành thời gian đến giúp nhân dân xây dựng tường rào, làm nhà vệ sinh, làm lại ngõ và đổ bê tông sân vườn nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. đồng thời  tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư theo thứ tự ưu tiên, nhất là các tiêu chí cần nguồn vốn lớn. hỗ trợ nhân dân bằng xi măng và vật liệu xây dựng để làm các công trình như tường rào nhà vệ sịnh, sân vườn, cổng vào nhà.

       Để làm được điều đó,trong thời gian tới xã Xuân Hòa cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua xây dựng NTM sâu rộng trong các tổ chức và các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát nhằm đưa nhiệm vụ xây dựng NTM thực sự có hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch để giữ vững lòng tin và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

       Soát xét lại tất các tiêu chí, đánh giá thực chất những tiêu chí đã đạt để nâng cấp một cách vững chắc, những tiêu chí mức độ đạt thấp, nhất là những tiêu chí khó thực hiện, cần nhiều nguồn lực đầu tư…, để từ đó có giải pháp cụ thể, đưa vào kế hoạch hàng tuần, hàng tháng để chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả nhất. sớm đưa Thon Nghịu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020

                                                                                                          Trung tâm VH – TT – TT và Du Lich

<

Tin mới nhất

Thôn Thanh Vân hướng về Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc(16/11/2020 8:27 SA)

Làm giàu từ trồng cây ăn quả(13/10/2020 8:21 SA)

Thôn Thanh Vân Xã Cát Tân Tăng tốc gấp rút về đích NTM(08/10/2020 3:41 CH)

Xã Xuân Hòa đang gấp rút chỉ đạo nhân dân thôn Ngịu về đích NTM vào cuối năm 2020(15/09/2020 7:27 SA)

Anh Cao Văn tiến người tiên phong trồng cây cát sâm(14/09/2020 4:07 CH)