Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp

Đăng ngày 07 - 08 - 2020
100%

Trong 3 ngày 5, 6, 7/8/2020, Đảng Bộ huyện Như Xuân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Võ Duy Sang - UV BTV - Trưởng Ban nội chính tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy - UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy, UB Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí trong Tổ công tác Tỉnh ủy. Tham dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện Như Thanh, Thường Xuân, Nông Cống, Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tứ, cùng 248 đại biểu chính thức đại diện cho trên 4.400 đảng viên trong toàn huyện đã về dự.

 

            Đồng chí Dương Văn Mạnh, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện khóa XII  nhiệm kỳ 2015- 2020 Phát biểu khai mạc Đại hội.

   

          Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII trọng thể khai mạc, tại sự kiện chính trị trọng đại này, Đoàn đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện đã đến tặng hoa chúc mừng Đại hội.

   

       Thay mặt Đoàn Chủ tịch đồng chí Trần Mạnh Long - Phó Bí thư thường trực huyện ủy trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII trình Đại Hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015–2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Như Xuân đã phát huy nội lực, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ; không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, khai thác tiềm năng lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên bước phát triển quan trọng và toàn diện về kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là nền tảng vững chắc bước vào nhiệm kỳ mới 2020–2025.

        Trong tổng số 28 chỉ tiêu Đại hội khóa XXII đề ra, có 25 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó nổi bật là: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 17,2%, vượt 0,2% mục tiêu Đại Hội. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 7.479,8 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 32 triệu đồng, tăng gần gấp 2 lần năm 2015. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật; bình quân toàn huyện đến nay đạt 14,29 tiêu chí/xã, tăng 5,12 tiêu chí so với năm 2015; đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 72 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5 xã và 68 thôn so với năm 2015, vượt 3 lần mục tiêu Đại hội.

         Văn hóa – xã hội có chuyển biến tiến bộ, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy, công tác trùng tu tôn tạo công trình văn hóa được quan tâm; công tác giảm nghèo đạt kết quả toàn diện, là huyện đầu tiên của tỉnh ra khỏi huyện nghèo; quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và có nhiều nét mới; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có chuyển biến tích cực; khối đoàn kết toàn dân củng cố vững chắc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, một số mặt chuyển biến rõ nét; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, khu phố, đã tạo được sự đồng thuận cao trong Cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

         Với phương châm hành động Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ huyện Như Xuân đã đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu; 3 chương trình trọng tâm; 2 khâu đột phá và 9 nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, công nghệ cao theo chuỗi giá trị gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển đô thị là quan trọng; tập trung chỉ đạo phát triển 3 vùng kinh tế của huyện; tăng tính kết nối với các địa phương trong quá trình phát triển; bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chăm lo giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm Quốc phòng - An ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh.

         

                     Đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII trình Đại hội.

            Các tham luận tại Đại hội đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp vào Báo cáo Chính trị để Đảng bộ huyện Như Xuân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

         

   Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

          Để đưa Như Xuân phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn trong thời kỳ mới, phấn dấu đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị huyện Như Xuân cần bám sát quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, từ đó chủ động đánh giá lại hiệu quả quy hoạch huyện, các mô hình, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, làm cơ sở để rà soát, điều chỉnh, nâng cao chất lượng các quy hoạch vùng huyện đảm bảo khoa học, bài bản, có tầm nhìn dài hạn; bảo đảm tính liên kết trong phát triển của huyện Như Xuân đối với các vùng khác, nhất là kết nối với Khu Lam Sơn - Sao Vàng, Khu Kinh tế Nghi Sơn, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Bến En và các huyện phía tây tỉnh Nghệ An; bảo đảm kết nối hài hòa với tổng thể phát triển chung của tỉnh và các địa phương trong vùng.

         Huyện cần xác định rõ động lực, các đột phá, mũi nhọn phát triển, trên cơ sở đó huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài huyện cho đầu tư phát triển.Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nâng cao thu đời sống nhân dân. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư vào nông nghiệp, trọng tâm là các loại cây ăn quả, sản xuất rau an toàn, chăn nuôi gia súc theo hướng gia trại, trang trại an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường; phát triển rừng sản xuất, trồng rừng gỗ lớn và trồng cây dược liệu...

       Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng các xã và làng bản đạt tiêu chí nông thôn mới bền vững.

        Cùng với phát triển kinh tế cần xác định giáo dục đào tạo là vấn đề chiến lược để giảm nghèo bền vững và nâng cao dân trí; chú trọng quan tâm hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần nhân dân; bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống xủa đồng bào các dân tộc trong huyện gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ quan, làng bản và xã văn minh, kiểu mẫu. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

       Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu ngay sau Đại hội, cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân cần bắt tay ngay vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy viên theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo từng lĩnh vực; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đạt kết quả cao nhất..

            

       Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí.

            Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí.

            Đồng chí Nguyễn Bá Hùng được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Như Xuân khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Lê Văn Thuận, Trần Mạnh Long được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Như Xuân.

            Bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Như Xuân nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí; đồng chí Lê Thị Tĩnh tiếp tục được tái cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

            Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

            Tại Đại hội cũng đã thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự thống nhất cao của các Đại biểu tham dự.

            Sau 3 ngày làm việc trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, đúng quy định, Đại hội đại biểu huyện Như Xuân lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp./.

                                                                                                                                              Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch 

 

<

Tin mới nhất

Thông báo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ...(30/09/2020 4:55 CH)

Đảng ủy thị trấn Yên Cát tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2020(30/09/2020 8:48 SA)

MTTQ huyện Như Xuân chủ động tham gia xây dựng chính quyền và giám sát, phản biện xã hội(29/09/2020 4:10 CH)

Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(29/09/2020 3:32 CH)

Đảng bộ Xã Thanh Lâm tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị...(23/09/2020 3:11 CH)