Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Nuôi cá lồng bè hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở Như Xuân

Đăng ngày 06 - 07 - 2020
100%

Nhằm xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới góp phần ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số, huyện Như Xuân đã phát huy lợi thế hồ đập để nuôi trồng thủy sản, nhằm chuyển đổi phương thức sản xuất, từ nuôi thả tự nhiên sang áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng bè và nuôi ốc nhồi tập trung.

 

       Việc chuyển đổi phương thức sản xuất từ thả tự nhiên sang áp dụng các tiến bộ vào sản xuất. Đây là hướng đi đúng trong xây dựng nông thôn mới ở miền núi, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, đồng thời từng bước đưa nghề nuôi trồng thủy sản trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của Như Xuân, góp phần ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số ở huyện.

       Vừa qua, UBND xã Tân Bình được hỗ trợ triển khai thực hiện mô hình nuôi cá lồng bè và nuôi ốc lồi cho 14 hộ dân trên địa bàn, với tổng số tiền 150 triệu đồng. Trong đó có 4 hộ được hỗ trợ mô hình nuôi cá lồng bè với tổng số tiền 100 triệu và 10 hộ nuôi ốc lồi với tổng số tiền 50 triệu đồng. Đây không chỉ là hướng đi mới cho bà con nhân dân, mà còn phát huy được tiềm năng sẵn có về mặt nước, ao hồ của địa phương, góp phần tạo ra công ăn việc làm cho người lao động.

        Tin tưởng rằng, cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự cần cù chịu khó trong sản xuất, sớm áp dụng tiến bộ khoa học vào nuôi trồng thủy sản, các hộ dân nuôi cá lồng bè và nuôi ốc lồi ở Tân Bình sẽ có một hướng phát triển kinh tế mới, từng bước tạo nên sản phẩm thế mạnh riêng cho địa phương./

                                                                                                    Trung tâm VH – TT – TT và Du Lich

 

<

Tin mới nhất

Huyện Như Xuân: Cao su được giá, người trồng phấn khởi(16/11/2020 8:52 SA)

Nuôi cá lồng bè – hướng phát triển kinh tế hiệu quả ở huyện Như Xuân(05/10/2020 7:49 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2020 - 2021.(01/10/2020 3:29 CH)

Bình Lương tích cực nhân rộng các mô hình nuôi ốc nhồi(11/09/2020 7:32 SA)

Lễ khởi công Cụm công nghiệp Xuân Hòa(18/07/2020 3:22 CH)