Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện góp phần vào công tác giảm nghèo

Đăng ngày 29 - 07 - 2020
100%

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của ngành cấp trên, thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi và đạt được kết quả khá: Dư nợ tiếp tục tăng trưởng khá, chất lượng tín dụng được duy trì tốt.

        Theo báo cáo của NHCSXH huyện Như Xuân, đến 30/6/2020, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 462,6 tỷ đồng tăng 37,9 tỷ đồng ( tăng 11,3%) so với đầu năm. Nguồn vốn cân đối từ TW đạt 368,1 tỷ đồng, chiếm 79,6% tổng nguồn vốn, tăng 37,4 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 85,1 tỷ đồng, tăng 8,4 tỷ đồng so với đầu năm (đạt 86,6% kế hoạch tăng trưởng Tỉnh giao), chiếm 14,1% tổng nguồn vốn. Trong đó: Huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân đạt 85,1 tỷ đồng, tăng 8,4 tỷ đồng so với đầu năm (hoàn thành 86,6% kế hoạch Tỉnh giao). Trong đó, tiền gửi ký quỹ của LĐ đi Hàn Quốc đạt 17 tỷ  đồng, tăng 1,4 tỷ đồng so với đầu năm; tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ TK&VV đạt 17,3 tỷ đồng, tăng 1,5 tỷ đồng so với đầu năm; Nguồn vốn nhận ủy thác từ NSĐP  đạt 2.528 triệu đồng, chiếm 0,55%, tăng 527 triệu đồng so với đầu năm (hoàn thành 105% kế hoạch Tỉnh giao).

        Cùng với sự nỗ lực cố gắng của các tổ chức chính trị nhận ủy thác và các cấp ủy chính quyền địa phương, trong Quý II năm 2020 NHCSXH huyện Như Xuân đã cho vay được 1.159 (luỹ kế từ đầu năm 1.959) lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, với số tiền hơn 50,1 tỷ đồng (luỹ kế từ đầu năm 82 tỷ đồng); Đến 30/6/2020, tổng dư nợ đạt 377,5 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng (+8,9%), hoàn thành 99,9% chỉ tiêu kế hoạch.Có thể khẳng định rằng tín dụng chính sách đã kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Cụ thể: Nguồn vốn tín dụng chính sách được NHCSXH tập trung đầu tư cho vay một số chương trình tín dụng để giúp người dân phát triển sản xuất kinh doanh; đến nay tổng dư nợ là 301,4 tỷ  đồng với  8.107 đối tượng được thụ hưởng, như: (1) Cho vay hộ nghèo dư nợ là 82 tỷ  đồng với 2.335 hộ đang vay vốn; (2) cho vay hộ cận nghèo, dư nợ là 59,3 tỷ đồng với 1.522 hộ được vay vốn; (3) cho vay hộ mới thoát nghèo, dư nợ là 68,4 tỷ đồng với 1.645 hộ được vay vốn, cho vay hộ SXKD tại Vùng khó khăn số tiền 91,7 tỷ đồng với 2.605 hộ vay vốn; nguồn vốn cơ bản đáp ứng để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu ổn định cuộc sống thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

        Nguồn vốn tín dụng chính sách tập trung đầu tư cho vay để hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của người dân về đời sống sinh hoạt, ổn định xã hội; tổng dư nợ là 43,5 tỷ đồng với 2.430 đối tượng được thụ hưởng, như: (1) Cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, dư nợ là 25,6 tỷ đồng với 1.682 hộ đang vay vốn; (2) chương trình hộ nghèo về nhà ở, dư nợ là 17,9 tỷ  đồng với 748 hộ đang vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần xây dựng gần trên 2.560 công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, tạo điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho người ở dân khu vực nông thôn; 748 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách chưa có nhà ở theo Quyết định 167, 33. Nguồn vốn tín dụng chính sách đầu tư cho vay để duy trì và tạo việc làm; tổng dư nợ là 10,6 tỷ đồng với cho 279 đối tượng được thụ hưởng, như: (1) Cho vay HSSV số tiền 1,7 tỷ đồng với hơn 67 hộ vay vốn; (2) cho vay Giải quyết việc làm, dư nợ là 8,9 tỷ đồng với trên 212 lao động được vay vốn; Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho trên 9.000 lao động, trong đó hơn 216 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 70 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

        Với những kết quả đã đạt được ở trên, về cơ bản NHCSXH huyện đã thực hiện có hiệu quả việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến các đối tượng thụ hưởng. Các chương trình tín dụng chính sách mà NHCSXH huyện đang thực hiện được triển khai kịp thời, đúng quy định, chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì tốt, từ đó đã góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của huyện, góp phần cải thiện đời sống của người nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tạo sự bình đẳng trong xã hội.

<

Tin mới nhất

Ra mắt Câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon(30/09/2020 7:42 SA)

Công an xã Thượng Ninh tích cực triển khai kiểm tra, chấn chỉnh công tác tàng thư hồ sơ nhân khẩu...(29/09/2020 2:19 CH)

Hội LHPN huyện Như Xuân ra mắt Câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon(28/09/2020 1:54 CH)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động thể dục thể thao(24/09/2020 9:28 SA)

Khóa đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp năm 2020.(24/09/2020 8:41 SA)