Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Hội nghị sơ kết hoạt động công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đăng ngày 11 - 07 - 2020
100%

Ngày 10/7. Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Vi Thị Phượng – UVBTVHU – Trưởng ban dận vận huyện ủy, các đồng chí trong ban chấp hành hội nông dân huyện, chủ tịch hội nông dân các xã, thị trấn đã về dự.

       

       Trong 6 tháng đầu năm, hội nông dân đã phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền đến hội viên nông dân về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp được 155 hội viên, tổng số hội viên toàn huyện đến nay là 9.920 hội viên. Các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi Hội gắn với công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Các cấp hội phối hợp với các ngành của huyện hướng dẫn nông dân tiếp cận và sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ sản xuất vào chăn nuôi gà, lợn trên đệm lót sinh học, trồng cây ăn quả, nuôi ong mật... Trong những tháng đầu năm hội đã đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tổng số tiền quyên góp, hỗ trợ hội viên là 82 triệu đồng, giúp đỡ được 41 hộ khó khăn con giống, cây giống để phát triển kinh tế.  Vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh và bảo vệ môi trường, vận động nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, có 1.565 hộ đăng ký. Trong 6 tháng hội nông dân đã làm bê tông hóa được 8,8km đường giao thông nông thôn, sữa chữa kênh mương.... tổng số tiền nông dân đóng góp được 978 triệu đồng.Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đến nay là 628 triệu đồng, hội viên được vay vốn đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình, nhiều hộ đã xóa được đói, giảm được nghèo vươn lên thoát nghèo.

       

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Vi Thị Phượng – UVBTVHU – Trưởng ban dân vận huyện ủy đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà hội nông dân huyện đã đạt được trong những tháng đầu năm. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để hội nông dân từ huyện đến cơ sở thực hiện trong thời gian tới. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của hội cấp trên. Đẩy mạnh toàn diện 3 phong trào thi đua của Hội, nâng cao chất lượng vận động, hướng dẫn hội viên nông dân, chuyển đổi ngành nghề cho nông dân, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của cấp ủy và chỉ tiêu mà huyện Hội đã đề ra. Tăng cường tuyên truyền thu hút các hội viên tham gia tổ chức hội và không ngừng xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và nang cao chất lượng sinh hoạt chi hội và quản lý tốt hội viên, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên. Tăng cường phối hợp với các ban ngành, MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Trung tâm VH – TT – TT và Du Lich

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

<

Tin mới nhất

Hóa Quỳ: Tổ chức ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.(11/08/2020 8:20 SA)

Tổ chức tầm nhìn thế giới – Chương trình vùng Như Xuân tổ chức hội nghị Phản hồi hệ thống chăm...(07/08/2020 6:03 CH)

Giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 tỉnh Thanh Hóa (07/08/2020 5:40 CH)

Sở Tư Pháp Thanh Hóa tập huấn phổ biến nghiệp vụ và kiến thức pháp luật tại một số địa bàn trọng...(02/08/2020 10:31 SA)

Tổ chức tầm nhìn thế giới phối hợp với đoàn xã Thanh Lâm tổ chức diễn đàn hướng nghiệp và tư vấn...(30/07/2020 4:20 CH)