Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Như Xuân phấn đấu 6 tháng cuối năm tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17% trở lên

Đăng ngày 25 - 06 - 2020
100%

Ngày 25 -6, HĐND huyện Như Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Như Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

        6 tháng đầu năm 2020, với sự chủ động, quyết tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong tổng 28 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra cơ bản đều đạt từ 40% kế hoạch trở lên, nhiều chỉ tiêu có triển vọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất đạt 3.045 tỷ đồng, đạt 40,7% kế hoạch, tăng 6,1% so với cùng kỳ; sản xuất nông lâm nghiệp được đẩy mạnh, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của huyện. Huyện đã chủ động chuyển đổi những cây trồng có chất lượng hiệu quả thấp sang những cây trồng có chất lượng hiệu quả cao, có giá trị kinh tế cao được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận. Thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong 6 tháng đã tích tụ đất đai để sản xuất quy mô lớn được 659 ha, đạt 104,6% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển theo hướng tập trung, an toàn. Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều cách làm hay và đạt được kết quả khả quan... Thu ngân sách Nhà nước đạt 604,4 tỷ đồng, vượt 18% dự toán. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục duy trì và có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

        Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, huyện Như Xuân đề ra tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17% trở lên; tổng giá trị sản xuất đạt trên 4.434 tỷ đồng; bình quân mỗi xã tăng 1 tiêu chí và 5 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,63%… thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/ người/ năm. Thực hiện tốt các chính sách an ninh xã hội; quốc phòng- an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đảm bảo.

        Tại kỳ họp, HĐND huyện Như Xuân sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND huyện về việc chấp thuận đề nghị đầu tư các hạng mục công trình giao thông và đường dây điện 0,4KV vào khu xử lý rác thải thị trấn Yên Cát để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện Dự án Lò đốt rác thải sinh hoạt; chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật và phương thức đấu giá quyền sử dụng đất ở dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Tây trường mầm non khu phố 2 thị trấn Yên Cát...và nhiều nội dung quan trọng khác nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Như Xuân phát triển.

                                                                                                                            Nguồn: Báo Thanh Hóa điện tử

<

Tin mới nhất

Như Xuân sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025(04/08/2020 7:16 CH)

Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong huyện hướng về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ...(04/08/2020 7:11 CH)

Những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ...(04/08/2020 3:35 CH)

Đảng bộ xã Hóa Quỳ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu(30/07/2020 10:24 SA)

Nhân rộng điển hình tiên tiến, đổi mới phong trào thi đua(29/07/2020 8:16 SA)