Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Đảng bộ xã Hóa Quỳ chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế

Đăng ngày 12 - 06 - 2020
100%

Những năm qua, Đảng bộ xã Hóa Quỳ đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân tích cực phát huy nội lực, khai thác tiềm năng của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và đạt được kết quả quan trọng.

        Đảng bộ xã Hóa Quỳ hiện có 398 đảng viên, sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc, gồm 14 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế xã. Với phương châm: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đảng bộ xã đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên. Hàng năm, đảng ủy đã thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thực hiện quy trình phân công cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng hướng dẫn, phát huy được trách nhiệm của tập thể cấp ủy, vai trò cá nhân. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Hóa Quỳ kết nạp được 60 đảng viên mới. Chế độ sinh hoạt Ðảng được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thường xuyên đạt 92%. Hằng tháng, đảng ủy xã duy trì giao ban với các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ các thôn nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ðồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, Ðiều lệ Ðảng, việc thực hiện quy chế dân chủ tại các chi bộ, từ đó phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Bênh cạnh đó, Đảng ủy Hóa Quỳ chú trọng việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4 (Khóa XII) của Đảng.

        Cùng với tăng cường công tác xây dựng Ðảng, hàng năm, Đảng bộ xã Hóa Quỳ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế... Bám sát vào nghị quyết về phát triển kinh tế, các chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển trang trại, gia trại... Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, phát huy tính tích cực vươn lên của nhiều hộ dân trong xã: Kết quả nhiệm kỳ qua, tổng giá trị sản xuất đạt 279,3 tỷ tăng 63,4 tỷ so với nghị quyết: Về cơ cấu kinh tế; Nông lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản chiếm 40,6%. Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chiếm 25%, đạt 100%. Dịch vụ thương mại vận tải chiếm 34,4% tăng 4,4%. Bình quân đầu người đạt 37,1 triệu đồng, tăng 6,1 triệu đồng. Sản lượng lương thực bình quân đạt 2.315 tấn/năm, đạt 102%. Bình quân lương thực 291 kg/người/năm. Tổng diện tích cây lương thực 200 ha/năm, cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch theo hướng tích cực, đã chuyển đổi và cải tạo gần 30 ha đất vườn tạp sang trồng cây ăn quả, như bưởi, ổi, táo, chanh...

        Nhân dân Hóa Quỳ đã chú trọng đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung; đến nay toàn xã có 12 trang trại, gia trại chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm đang mang lại hiệu quả kinh tế cao (tập trung ở các thôn Thanh Xuân; Thanh Tân; Tân Thịnh; Xuân Hương).

        Trong chương trình xây dựng nông thôn chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân: Tổng nguồn vốn thực hiện đạt 124,4 tỷ đồng, Nhân dân tự nguyện hiến 3.200 m2 đất, đã góp 6.528 ngày công cho công tác xây dựng nông thôn mới, có 6/14 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, bê tông hóa được 18,5 km đường giao thông; làm được 34,6 km đường điện chiếu sáng; xây dựng mới 8 nhà văn hóa thôn, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học và trạm y tế xã; 100% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia, 85% hộ gia đình có nhà ở kiên cố; tỷ lệ cứng hóa đường giao thông trên địa bàn đạt 85%.

        Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị xã Hóa Quỳ đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI để cụ thể hoá và đề ra nhiều giải pháp tích cực trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Diện mạo nông thôn từng bước được đổi mới, kinh tế có bước tăng trưởng khá. Văn hoá-xã hội được triển khai đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu; các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quyên góp giúp nhau xóa đói giảm nghèo chuyển biến tích cực; công tác giáo dục từng bước được đổi mới; y tế-giáo dục được chăm lo; quốc phòng-an ninh được củng cố, chính trị-xã hội luôn giữ vững, ổn đinh; khối đại đoàn kết toàn dân thường xuyên được tăng cường. 

        Từ những kết quả quan trọng đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hóa Quỳ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn đầu tư, quyết tâm khắc phục khó khăn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế; đồng thời nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội, xây dựng xã Hóa Quỳ ngày càng phát triển bền vững.

<

Tin mới nhất

Như Xuân sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025(04/08/2020 7:16 CH)

Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong huyện hướng về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ...(04/08/2020 7:11 CH)

Những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ...(04/08/2020 3:35 CH)

Đảng bộ xã Hóa Quỳ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu(30/07/2020 10:24 SA)

Nhân rộng điển hình tiên tiến, đổi mới phong trào thi đua(29/07/2020 8:16 SA)