Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại tại huyện Như Xuân.

Đăng ngày 20 - 04 - 2020
100%

        Ngay từ đầu năm Hội nông dân huyện đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân xây dựng chương trình, phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt 03 phong trào lớn do Trung ương Hội nông dân Việt Nam phát động đó là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Hội Nông dân huyện đã phát động phong trào và đăng ký thi đua của các cơ sở hội để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng kỷ niệm 90 ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 14/10/2020.

        Năm 2019 Hội nông dân huyện chỉ đạo thành lập tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản tổng vốn 450 triệu đồng, vay nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóa số vốn 300 triệu đồng. Tổ hợp tác được thành lập tháng 03/2019, tại xã Thanh Sơn có 05 hộ hội viên nông dân tham gia; Ủy ban nhân xã và Hội nông dân xã Thanh Sơn theo dõi, quản lý và thành lập ban quản lý 05 thành viên, Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Chủ tịch hội nông dân làm phó ban. Khi mới thành lập tổ hợp tác, với nguồn vốn ban đầu 05 hộ có 28 con bò (trong đó có 02 hộ cận nghèo; 03 hộ khá), đến nay có 44 con, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã tạo việc làm cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định kinh tế, từ khi thực hiện tổ hợp tác có 03 hộ khá, 02 hộ cận nghèo, sau một năm thực hiện có 01 hộ thoát cận nghèo trở thành hộ khá. Đây là một cách làm hay và có hiệu quả và được hội viên nông dân đồng tình ủng hộ thực hiện.

        Do đó đã góp phần vào việc phát triển trang trại, gia trại trong huyện, toàn huyện đến nay có 272 trang trại, gia trại, trong đó có 148 trang trại trâu, bò; 55 trang trại gia trại gà; 10 trang trại, gia trại lợn; 23 trang trại, gia trại dê; 10 trang trại trồng trọt; 113 trang trại tổng hợp. Đến nay phát triển kinh tế hộ, từng bước chuyển kinh tế hộ lên kinh tế trang trại.

        Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ Hội nông dân huyện tiếp tục tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và huyện đến hội viên nông dân để chỉ đạo các cơ sở hội thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã và chi hội nghề nghiệp để thuận lợi trong việc phát triển kinh tế trang trại, gia trại, tạo việc làm cho hội viên nông dân và nâng cao thu nhập, đời sống tinh thần cho hội viên để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế mà đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở để ra.

<

Tin mới nhất

Lễ khởi công Cụm công nghiệp Xuân Hòa(18/07/2020 3:22 CH)

Lễ động thổ dự án đường dây và TBA 110kv Bãi Trành, tỉnh Thanh Hóa(11/07/2020 9:35 CH)

Chương trình vùng Như Xuân - Tổ chức tầm nhìn thế giới và Công Ty Mavin hỗ trợ sinh kế cho 75 hộ...(09/07/2020 9:49 CH)

Nuôi cá lồng bè hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở Như Xuân(06/07/2020 8:14 SA)

Bà con nông dân huyện Như Xuân đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa(09/06/2020 9:09 SA)