Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Đảng bộ xã Bình Lương: Quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 02 - 12 - 2020
100%

Ngày 01/12/2020, Đảng ủy xã Bình Lương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

       

        Các đảng viên được nghe lãnh đạo Đảng ủy xã triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.Trong đó tập trung quán triệt 27 chỉ tiêu chủ yếu; 3 chương trình trọng tâm; 2 khâu đột phá và 9 nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

        Với phương châm hành động: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Như Xuân xác định "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, công nghệ cao theo chuối giá trị gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển đô thị là quan trọng, tập trung chỉ đạo phát triển 3 vùng kinh tế của huyện; tăng tính kết nối với các địa phương trong quá trình phát triển; bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chăm lo giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh".

        Việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII giúp cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu ra trong nghị quyết. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

<

Tin mới nhất

Trung tâm GDNN- GDTX huyện bế giảng lớp nghề ngắn hạn Chăn nuôi gà(20/01/2021 2:05 CH)

Huyện Như Xuân thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh(19/01/2021 3:06 CH)

Hội LHPN huyện Như Xuân: Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đại hội điểm(18/01/2021 9:44 SA)

Như Xuân tập trung cao điểm các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...(18/01/2021 8:55 SA)

Như Xuân ký kết hợp tác thỏa thuận với Công Ty CP chế biến Chè Phương Đông và Trung tâm nghiên...(18/01/2021 8:15 SA)