Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Đăng ngày 19 - 11 - 2020
100%

Chiều ngày 18/11, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Như Xuân long trọng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Bá Hùng,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Mạnh Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vi Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Lê Đình Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo Mặt trận tổ quốc huyện qua các thời kỳ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

        Tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Đình Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện đã trình bầy báo cáo truyền thống vẻ vang 90 năm của MTTQ Việt Nam.Trải qua 90 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, MTTQ Việt Nam đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

         Cùng với quá trình phát triển của cả nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Như Xuân qua 15 kỳ đại hội đã không ngừng được củng cố, vai trò của Mặt trận ngày càng phát huy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện nhà. Tích cực tập hợp các nguồn lực hỗ trợ, vận động Nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên, khai thác tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Mặt trận Tổ quốc huyện đã triển khai thực hiện tốt 5 chương trình hành động đề ra, trong đó việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư, đoàn kết xây dựng thôn, xóm phát triển về mọi mặt; huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Thực hiện công tác phản biện xã hội, phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với nhân dân, tổ chức tiếp xúc cử tri ngày càng chất lượng, hiệu quả. Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, MTTQ huyện nhà đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

        Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; chia sẻ về những mô hình tốt, việc làm hay; trao đổi kinh nghiệm công tác… Các đại biểu thống nhất cao với các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong thời gian tới gồm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân; nỗ lực đổi mới nội dung hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể Nhân dân.

        Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Bá Hùng,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích của MTTQ các cấp trong huyện đã đạt được trong 90 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu huyện Như Xuân lần thứ XXIII đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh, trong đó xác định nhiệm vụ cụ thể cho mặt trận: Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc trong củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội, động viên Nhân dân hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.  Để thực hiện được mục tiêu đó, Mặt trận các cấp cần tập trung tuyên truyền, phổ biển Nghị quyết Đại hội đến Nhân dân và vận động Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, các giai tầng trong xã hội thực hiện hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, nhất là thực hiện tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để Mặt trận trở thành trung tâm đoàn kết sức mạnh toàn dân. Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, MTTQ các cấp huyện tiếp tục nêu cao vai trò của mình trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, góp phần xây dựng huyện Như Xuân ngày càng phát triển bền vững.

        Nhân dịp này các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị đã đến chúc mừng tặng hoa UBMTTQ Việt Nam huyện Như Xuân.

<

Tin mới nhất

Đoàn Đại Biểu HĐND huyện tổ số 2 tiếp xúc cử tri các xã hóa quỳ và Thị Trấn Yên Cát(01/12/2020 1:45 CH)

Tổ số 4 HĐND huyện tiếp xúc cử tri 2 xã Cát Tân và Cát Vân.(30/11/2020 9:13 SA)

Thường trực Huyện ủy đến thăm, chúc mừng nhân ngày truyền thống ngành Thanh tra Nhà nước.(24/11/2020 7:38 SA)

Lãnh đạo UBND huyện tặng hoa chúc mừng Trung tâm chính trị huyện(20/11/2020 7:18 CH)

Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Trung tâm chính trị huyện(20/11/2020 2:51 CH)