Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Thôn Thanh Vân Xã Cát Tân Tăng tốc gấp rút về đích NTM

Đăng ngày 08 - 10 - 2020
100%

Lấy nguồn nội lực là trọng tâm, kết hợp với tranh thủ nguồn hỗ trợ của các cấp, ủng hộ của con em quê hương, Thôn Thanh Vân Xã Cát Tân từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các công trình phuc lợi phấn đấu về đích NTM.

       Với địa hình rộng, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, vì vậy, Thôn Thanh Vân Xã Cát Tân không dễ dàng triển khai xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và người dân, giai đoạn nước rút này, Thôn Thanh Vân đang dồn lực tăng tốc, phấn đấu về đích NTM trong năm 2020.

       Là một trong những thôn còn gặp khó khăn  trong giao thông, từ đó hạn chế phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. bà con chủ yếu làm nông nghiệp, thu nhập chưa cao. Toàn thôn có 169 hộ dân với 525 nhân khẩu, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn con em trong thôn phải đi làm ăn xa nhiều lao động lkhông có công ăn việc làm. Tuy nhiên với sự quyết tâm của cấp ủy chi bộ nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân chung sức xây dựng quê hương trở thành  Thôn NTM.

       Ngay từ những năm trước đây, Nhân dân thôn Thanh Vân  đã hăng hái đăng ký xây dựng NTM. Lấy nguồn nội lực là trọng tâm, kết hợp với tranh thủ nguồn hỗ trợ của các cấp, ủng hộ của con em quê hương, và đầu năm 2020 Xã Cát Tân đã chọn thôn Thanh Vân để chỉ đạo về đích NTM Trong năm 2020, …

       Từ những khó khăn ban đầu chỉ đạt vài tiêu chí, đến nay Thôn ThanhVân đã hoàn thành được 12/14 tiêu chí NTM, chỉ còn lại 2 tiêu chí đó là tiêu chí môi trường, và tiêu chí nhà ở nông thôn.

      Ðể đạt được mục tiêu về đích NTM vào cuối năm 2020 của thôn Thanh Vân, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Cát Tân tăng cường tổ chức lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân nhất là vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã, các đồng chí phụ trách  thôn trong việc phối hợp giúp đỡ  thôn thực hiện các tiêu chíNTM

       Nhiệm vụ xây dựng NTM của thôn thời gian tới còn nặng nề, đó là huy động nguồn lực xây dựng chỉnh trang nhà cửa trong nhân dân, và xây dựng các công trình vệ sinh, hố rác bảo đảm tiêu chí NTM.  lấy phương châm sức dân là sức mạnh, Cấp ủy ban thôn đang tập trung cao để thực hiện, nỗ lực xây dựng các công trình để bà con sớm được hưởng lợi và cùng nhân dân trong xã thi đua xây dựng NTM.nhiều khó khăn phía trước và nhiều phần việc cần triển khai, tuy nhiên, với tinh thần chung sức, đồng lòng và quyết tâm lớn,  nhân dân Thôn Thanh Vân  đang tập trung tăng tốc để về đích NTM trong năm 2020./.

                                                                                                          Trung tâm VH – TT – TT và Du Lich

<

Tin mới nhất

Thôn Thanh Vân hướng về Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc(16/11/2020 8:27 SA)

Làm giàu từ trồng cây ăn quả(13/10/2020 8:21 SA)

Thôn Thanh Vân Xã Cát Tân Tăng tốc gấp rút về đích NTM(08/10/2020 3:41 CH)

Xã Xuân Hòa đang gấp rút chỉ đạo nhân dân thôn Ngịu về đích NTM vào cuối năm 2020(15/09/2020 7:27 SA)

Anh Cao Văn tiến người tiên phong trồng cây cát sâm(14/09/2020 4:07 CH)