Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Huyện Như Xuân: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện Như Xuân nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021- 2026.

Đăng ngày 08 - 09 - 2019
100%

Sáng 8-9, tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Như Xuân phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp khai giảng bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026.

        Dự lễ khai giảng có các đồng chí Trịnh Văn Khoa, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đại diện các khoa phòng của Trường Chính trị tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Dương Văn Mạnh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và 60 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.

        Trong thời gian 20 ngày, 60 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, địa phương, đơn vị của huyện Như Xuân được giảng viên Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 21 chuyên đề, gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác- Lênin; nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra ở Thanh Hóa hiện nay; quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển doanh nghiệp và những vấn đề đặt ra ở Thanh Hóa hiện nay; phát triển kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cấp huyện…

        Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên trang bị kiến thức lý luận gắn với thực tiễn, từ đó hoàn thiện và nâng cao trình độ lý luận chính trị, phương pháp luận khoa học và những kinh nghiệm thực tế phục vụ cho quá trình công tác.

        Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn còn thể hiện quyết tâm lớn của Huyện ủy Như Xuân trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết, các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và chương trình trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ; thể hiện sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực uy tín, đảm đương nhiệm vụ công tác trong những nhiệm kỳ tới.

<

Tin mới nhất

Hội phụ nữ huyện tích cực thực hiện nghị quyết 05- NQ/TU của Tỉnh ủy (11/08/2020 2:07 CH)

Tấm gương Kiểm sát viên- Viện trưởng tiêu biểu(10/08/2020 3:43 CH)

Đồng chí Nguyễn Bá Hùng được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Như Xuân, nhiệm kỳ 2020 -2025(09/08/2020 9:45 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp(07/08/2020 5:04 CH)

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(05/08/2020 4:16 CH)