Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 03 - 09 - 2019
100%

Phát huy vai trò là cầu nối, là nòng cốt trong việc giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên trên địa bàn huyện, Hội Nông dân huyện đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, xây dựng kế hoạch và triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực gắn đặc điểm tình hình với từng vùng, từng địa phương trên địa bàn huyện.

        Trong thực hiện nhiệm vụ giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện triển khai xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên vay để phát triển kinh tế trang trại, gia trại, trồng keo... Hỗ trợ nông dân vay vốn và dịch vụ cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp: vốn vay từ nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và của tỉnh với tổng số tiền là 1,1 tỷ đồng cho 31 hộ hội viên vay để thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản tại các xã đã đem lại hiệu quả rõ rệt, đến nay đàn bò đã sinh sản được 89 con và đang phát triển tốt; quỹ hỗ trợ nông dân huyện 684,200 nghìn đồng cho 82 hội viên vay. Phối hợp tốt với hai ngân hàng cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế tổng dư­ nợ đến nay 155,683 tỷ đồng/111 tổ vay, số tổ viên tham gia gửi tiệm kiệm là 4.248 thành viên vay.

        Phối hợp, hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học, kỹ thuật và thông tin, tiêu thụ nông sản: Phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Hội Làm vườn và trang trại huyện, Hội Khuyến học xã, thị trấn mở đ­ược 65 lớp tập huấn khoa học kỷ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và Bảo vệ môi trường, cho 3.125 l­­ượt ng­ười tham gia; trong đó tuyên truyền trợ giúp pháp lý 35 lớp 1.609 hội viên (6 tháng đầu năm 2019).

        Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể: Ban Thường vụ Huyện hội đã chỉ đạo và tư vấn, hướng dẫn các cơ sở Hội thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác làm ăn có hiệu như: Hợp tác xã sản xuất rau sạch xã Yên Lễ, tổ hợp tác sản xuất rau sạch (măng tây) xã Hóa Quỳ, tổ hợp tác nuôi ong lấy mật Yên Lễ, tổ hợp tác dịch vụ Nông nghiệp xã Bình Lương, tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản xã Xuân Bình, Cát Tân và Thanh Sơn.

        Bên cạnh giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới; vai trò chủ thể của nông dân, trách nhiệm của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai dưới nhiều hình thức từ tuyên truyền miệng thông qua hội nghị, sinh hoạt chuyên đề…, trong đó, hội chú trọng triển khai công tác tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa, qua các hội thi “Tuyên truyền viên giỏi”,“Nhà nông đua tài”... đã thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, qua đó, tạo sự đồng thuận của hội viên trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới các cấp Hội tích cực phối hợp với các cấp, các ngành vận động cán bộ hội viên tham gia làm được 9,1km đường giao thông. Làm đường điện chiếu sáng nông thôn: 15,7 km. Xây dựng, sửa chữa nhà văn hoá thôn 04 cái. Hội nông dân tham gia đóng góp 39 triệu đồng và 3.549 ngày công; tuyên truyền giúp đỡ được 79 hội hội viên thóat nghèo. Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về vệ sinh môi trường, Ban Chấp hành Hội nông dân đã tuyên truyền vận động hội viên xây được 299 nhà tiêu hợp vệ sinh và 149 hố rác tại cánh đồng để thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

        Từ những kết qủa đạt được đã ngày càng khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Hội Nông dân, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết số 07, số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy và các chủ trương, chính sách kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện đạt hiệu quả cao, như phát triển trang trại, gia trại, cây ăn quả... góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

<

Tin mới nhất

Xã Cát Vân đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(29/05/2020 3:41 CH)

Cát Tân đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm...(19/05/2020 2:49 CH)

Xã Thanh Xuân tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây ngô(15/04/2020 7:56 SA)

Xã Xuân Bình: Tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới(25/03/2020 3:13 CH)

Xã Cát Vân vào xuân mới với những chuyển biến tích cực(15/01/2020 2:47 CH)