Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tổ chức hội nghị giao ban Cụm thi đua số 1 Hội Cựu chiến binh 11 huyện miền núi.

Đăng ngày 27 - 09 - 2019
100%

Ngày 26/9, tại huyện Như Xuân, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Cụm thi đua số 1 Hội CCB 11 huyện miền núi để đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng - nhiệm vụ quý 4/2019.

        Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2019 cụm thi đua số 1 của 11 huyện miền núi đã tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên, đã tổ chức nhiều đợt thi đua, động viên cán bộ, hội viên cựu chiếm binh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện phong trào thi đua khen thưởng và phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Hội CCB cụm thi đua số 1 đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống cho cán bộ, hội viên; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; các cấp Hội CCB đã tích cực thực hiện phong trào Nghĩa tình đồng đội xóa nhà đột lát cho hội viên, cụ thể: làm mới cho hội viên 15 nhà với số tiền 700 triệu đồng, sữa chữa 8 nhà với số tiền 186 triệu đồng, phối hợp với các nhà hảo tâm, MTTQ, các tập thể doanh nghiệp làm mới và sữa chữa 33 nhà với số tiền 409 triệu. Chín tháng đầu năm Cụm số1 đã làm mới và sữa chữa được 56 nhà, tiêu biểu như: huyện Lang Chánh 18 nhà; Bá Thước 11 nhà; Ngọc Lạc 5 nhà; Quan Hóa 5 nhà; Như Xuân 2 nhà… Hội CCB tham gia chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới các huyện đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp hàng ngàn ngày công làm đường bê- tông nông thôn. Tích cực thi đua xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh, phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác thi đua khen thưởng và phong trào CCB gương mẫu...

        Thời gian tới, Hội CCB các huyện miền núi, tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển hội viên cựu chiến binh; tiếp tục vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm, hỗ trợ giúp cán bộ, hội viên được vay vốn ưu đãi, góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững cho cán bộ, hội viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2019 nhằm lập thành tích chào mừng đại hội thi đua CCB gương mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019 -  2024 và kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2019)./.

<

Tin mới nhất

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân(07/07/2020 3:20 CH)

Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Cát Vân khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(07/07/2020 8:33 SA)

Hội nghị trực tuyến: Bồi dưỡng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(07/07/2020 7:31 SA)

UB MTTQ huyện tổ chức kỳ họp lần thứ 4, khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.(06/07/2020 2:50 CH)

Lễ công bố quyết định của BTV huyện ủy về công tác cán bộ(02/07/2020 7:48 SA)