Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Thông tin tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Như Xuân năm 2019

Đăng ngày 13 - 08 - 2019
100%

Thông báo tuyển dụng viên chức: Tải về;

Phiếu đăng ký: Tải về;

Phương án tuyển dụng viên chức: Tải về.

<

Tin mới nhất

Thông tin tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Như Xuân năm 2019(13/08/2019 9:10 CH)