Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Như Xuân phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019

Đăng ngày 09 - 04 - 2019
100%

        Trong những năm qua, nhờ sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt kết quả tích cực; năm 2018 đã làm 60 km đường giao thông nông thôn, bê tông hóa 6,4 km kênh mương; làm 41 km đường điện chiếu sáng; xây mới 14 nhà văn hóa thôn, 1.300 hố rác; xóa 100 nhà tạm. Bình quân toàn huyện đạt 13,29 tiêu chí/xã, tăng 1,06 tiêu chí so với cuối năm 2017; sau khi thực hiện sáp nhập thôn, số tiêu chí đạt được bình quân 8,5/14 tiêu chí/thôn. Trong năm, có 17 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu 5 thôn;. Đã cải tạo được 60,8 ha vườn tạp sang trồng cây ăn quả, rau đậu các loại...

        Năm 2019, Như Xuân phấn đấu có theo 2 xã Cát Vân và Xuân Bình đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số trên toàn huyện 6/17 xã. 

        Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ huyện Như Xuân tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong lãnh- chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tích cực tham gia, tập trung hỗ trợ các xã thực hiện tốt các tiêu chí, đặc biệt các tiêu chí cần nguồn lực lớn như: giao thông, thủy lợi, thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường, y tế.

        Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, trong đó trọng tâm phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng liên kết sản xuất, giúp nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho nông dân; tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ theo hướng tập trung quy mô trang trại,.. tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, kỹ thuật để nhân rộng các mô hình hợp tác xã có hiệu quả, giúp người dân có việc làm, tăng thu nhập.

        Tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, huyện Như Xuân sẽ hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2019 đã đề ra./.

<

Tin mới nhất

Ngành nông nghiệp Như Xuân phát triển an toàn, hiệu quả gắn với xây dựng Nông thôn mới(12/01/2021 1:40 CH)

Một số giải pháp để duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Bãi Trành(12/01/2021 11:08 SA)

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Đông Xuân xã Hóa Quỳ (06/01/2021 2:50 CH)

Thôn Thanh Vân hướng về Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc(16/11/2020 8:27 SA)

Làm giàu từ trồng cây ăn quả(13/10/2020 8:21 SA)