Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Nghị quyết của HĐND huyện khóa XX kỳ họp thứ hai

Đăng ngày 15 - 07 - 2016
100%

1. Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND: Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu NSNN chi NSĐP năm 2015.

2. Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND: Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Nghị quyết số 13/2016/NQ-HDND: Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2016.

<

Tin mới nhất

Các Nghị quyết năm 2018 của HĐND huyện khóa XX(17/01/2019 8:57 SA)

Nghị quyết của HĐND huyện khóa XX kỳ họp thứ ba(29/12/2016 3:47 CH)

Nghị quyết của HĐND huyện khóa XX kỳ họp thứ hai(15/07/2016 3:27 CH)

Nghị quyết của HĐND huyện khóa XIX kỳ họp thứ 14(10/01/2016 3:19 CH)