Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Nghị quyết của HĐND huyện khóa XX kỳ họp thứ ba

Đăng ngày 29 - 12 - 2016
100%

1. Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND: V xác nhận kết quả trưởng ban, phó trưởng ban dân tộc HĐND huyện khoá XX.

2. Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND: Về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND.

3. Nghị quyết số 23/2016/NQ-HDND: Vbãi bỏ cơ chế hỗ trợ khuyến khích thu hút bác sỹ về công tác tại huyện Như Xuân giai đoạn 2013-2015 đến năm 2020.

<

Tin mới nhất

Các Nghị quyết năm 2018 của HĐND huyện khóa XX(17/01/2019 8:57 SA)

Nghị quyết của HĐND huyện khóa XX kỳ họp thứ ba(29/12/2016 3:47 CH)

Nghị quyết của HĐND huyện khóa XX kỳ họp thứ hai(15/07/2016 3:27 CH)

Nghị quyết của HĐND huyện khóa XIX kỳ họp thứ 14(10/01/2016 3:19 CH)