Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Huyện Như Xuân phấn đấu phát triển mới 22 trang trại, gia trại chăn nuôi

Đăng ngày 25 - 04 - 2019
100%

Những năm gần đây, huyện Như Xuân đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế trang trại, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trang trại nuôi lợn tại thôn Lá Cọ, xã Thanh Sơn (Như Xuân).

       Trong quý I-2019, trên địa bàn huyện phát triển mới được 2 trang trại chăn nuôi (1 trang trại chăn nuôi trâu, bò và 1 trang trại chăn nuôi gà), nâng tổng số trang trại, gia trại chăn nuôi trên địa bàn huyện lên 170 trang trại.

       UBND huyện đang chỉ đạo triển khai có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi, thành lập, phát triển kinh tế trang trại tại địa phương, phấn đấu đạt mục tiêu năm 2019 trên địa bàn phát triển mới 22 trang trại, gia trại chăn nuôi (5 trang trại trâu, bò; 10 trang trại gà; 5 trang trại chăn nuôi hỗn hợp và 2 trang trại chăn nuôi lợn).

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã Cát Vân lãnh đạo xây dựng nông thôn mới(09/09/2019 6:59 SA)

Những đổi thay từ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên quê hương Như Xuân(04/09/2019 8:50 SA)

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới(03/09/2019 7:56 SA)

Đảng bộ xã Hóa Quỳ nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới(01/08/2019 7:51 SA)

Thôn 7 Xã Xuân Bình . Nỗ lực về đích NTM (08/07/2019 9:17 SA)