Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

----- Thường trực HĐND huyện -----

Đăng ngày 01 - 01 - 2019
100%

                                                                                        

                                            ÔNG: DƯƠNG VĂN MẠNH - BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

- Sinh ngày: 05/4/1964

- Trình độ chuyên môn: Đại học luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0985.899.459

 

ÔNG: LÊ ANH TUẤN - PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

- Sinh ngày: 12/01/1978

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

                                            - Số điện thoại:0983.352.777

<

Tin mới nhất

----- Thường trực HĐND huyện -----(01/01/2019 3:18 CH)

----- Thường trực UBND huyện-----(31/12/2018 2:19 CH)