Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Các Nghị quyết năm 2018 của HĐND huyện khóa XX

Đăng ngày 17 - 01 - 2019
100%

1. Nghị quyết số 45/NQ-HĐND: Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

2. Nghị quyết số 46/NQ-HĐND: Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2019.

3. Nghị quyết số 47/ND-HĐND: Về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

4. Nghị quyết số 48/ND-HĐND: Về việc điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí đối với bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố giai đoạn 2018-2020 theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của HĐND huyện.

5. Nghị quyết số 49/ND-HĐND: Về việc điều chỉnh, bãi bỏ, bổ sung một số chính sách của HĐND huyện.

6. Nghị quyết số 50/ND-HĐND: Về việc giải thể trung tâm hành chính công huyện Như Xuân để thực hiện quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP

7. Nghị quyết số 51/ND-HĐND: Về việc phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2019

8. Nghị quyết số 52/ND-HĐND: Về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2019

9. Nghị quyết số 53/ND-HĐNDVề việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

10. Nghị quyết số 54/ND-HĐND: V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến nă, 2020 và kế hoạch sử dụng đất của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường mầm non Thanh Sơn, xã...(29/11/2022 3:48 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông khu phố Lúng đi khu phố...(29/11/2022 3:44 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tuyến tránh ngập đường tỉnh 520B đoạn qua...(29/11/2022 3:39 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông vùng sản xuất cây ăn quả...(29/11/2022 3:35 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông xã Cát Vân đi xã Hóa Qùy...(29/11/2022 3:31 CH)

Các Nghị quyết năm 2018 của HĐND huyện khóa XX(17/01/2019 8:57 SA)