Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, ngày 24/4/2017

Đăng ngày 01 - 05 - 2017
100%

Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

<

Tin mới nhất

Danh mục thủ tục hành chính(01/04/2019 2:03 CH)

Tuyên truyền luật giao thông đường bộ và phòng chống pháo, vật liệu nổ trái phép cho học sinh...(16/01/2019 8:23 SA)

Công an huyện Như Xuân cần quyết liệt hơn trong xủ lý xe quá tải quá khổ.(21/12/2018 8:56 SA)

Thị Trấn Yên Cát tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2017.(20/10/2017 1:41 CH)

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, ngày 24/4/2017(01/05/2017 1:35 CH)