Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

----- Thường trực UBND huyện-----

Đăng ngày 31 - 12 - 2018
100%

                                     

                                  ÔNG NGUYỄN BÁ HÙNG - CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Ngày sinh: 20/8/1966

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                              ÔNG NGUYỄN VĂN PHƯƠNG - PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Ngày sinh: 10/10/1967

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                         

                                  ÔNG ĐẶNG THÔNG TƯ - PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Ngày sinh: 14/8/1964

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Nông nghiệp

- Tình độ chính trị: Cao cấp 

 

<

Tin mới nhất

----- Thường trực HĐND huyện -----(01/01/2019 3:18 CH)

----- Thường trực UBND huyện-----(31/12/2018 2:19 CH)