Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

CÁC ĐƠN VỊ HCSN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

Đăng ngày 08 - 06 - 2020
100%

I- TRUNG TÂN VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Ông: Phạm Văn Nam - Giám đốc. 

II- TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

1. Ông: Đồng Văn Thanh - Giám đốc.

 

<

Tin mới nhất

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN(09/06/2020 3:52 CH)

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN NHƯ XUÂN(09/06/2020 2:20 CH)

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE HUYỆN NHƯ XUÂN(09/06/2020 2:19 CH)

CÁC ĐƠN VỊ HCSN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN(08/06/2020 2:17 CH)