Hội nghị rà soát các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện và triển khai đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Sáng ngày 28/10, UBND huyện Như Xuân tổ chức hội nghị rà soát các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện và triển khai đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuất - UVBTV -Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có liên quan, Chủ tịch UBND, cán bộ công chức Địa chính - xây dựng - môi trường 16 xã, thị trấn.

            Sau hơn 1 tháng triển khai rà soát chỉ tiêu sử dụng đất theo phương án phân bổ của tỉnh, các đơn vị đã tính toán các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất dựa trên các căn cứ: Về điều kiện tự nhiên, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; kế hoạch phát triển KT-XH của huyện; nhu cầu của các ngành, các lĩnh vực và tiềm năng đất đai… Theo dự kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, nhóm đất nông nghiệp có diện tích quy hoạch 62.291,17 ha, giảm 241,44 ha so với phân bổ. Nhóm đất phi nông nghiệp có diện tích quy hoạch 9.778,67 ha, tăng 241,39 ha so với phân bổ, hầu hết các loại đất thuộc nhóm này đều tăng so với hiện trạng.

           Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các kết quả đã đạt được; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện cùng các kiến nghị, đề xuất. UBND các xã, thị trấn trên cơ sở đánh giá tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển của địa phương đã cho ý kiến đối với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đảm bảo tính khả thi nhất.

            Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuất - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần đưa công tác quản lý đất đai ở địa phương đi vào nề nếp, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, hài hòa, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái; có ý nghĩa thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh, chính trị - xã hội. Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, đồng chí đề nghị các ngành, các xã, thị trấn phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh lại các dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất, tính toán hợp lý tỷ lệ giữa các loại đất,… Các xã thị trấn phải thực hiện rà soát các vùng đất, loại đất phù hợp với bản đồ để làm cơ sở, căn cứ phục vụ cho công tác quản lý…./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch