BÁO CÁO Kết quả tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” và khai giảng TT HTCĐ năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt năm 2022; Công văn số 2677/BCĐ-XHHT ngày 29/9/2022 của Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng Trung tâm HTCĐ năm 2022.

https://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/db0d7b6e66fc9d3d321%20%20%20BAO-CAO-SAU-KHAI-GIANG-TTHTCD-2022-2023-(14.10.2022_16h28p01)_signed.pdf