CĐCS xã Cát Tân (Như Xuân): Phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2024

Chiều Ngày 21/02, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Công đoàn cơ sở xã Cát Tân (Như Xuân) tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Đức Lưu- Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện, đồng chí Lò Văn Na, Bí thư Đảng uỷ xã Cát Tân cùng các đồng chí cán bộ, công chức, bán chuyên trách đang làm việc tại xã.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của UBND và của CĐCS xã; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2023; thông qua Quy chế dân chủ trong cơ quan; báo cáo kết quả thu - chi tài chính của Công đoàn năm 2023, báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và phát động thi đua năm 2024, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Công đoàn cơ sở phối hợp với Chủ tịch UBND xã rà soát, bổ sung Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã Cát Tân theo quy định.

Trong năm qua, hoạt động của địa phương và CĐCS xã cát Tân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, của LĐLĐ huyện, chủ động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2023. Trong đó, Công đoàn đã thể hiện tốt vai trò trong công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đến CBCC-NLĐ với nhiều hoạt động thiết thực. CĐCS xã đã phối hợp với Chủ tịch UBND xã triển khai thực hiện đồng bộ, công khai dân chủ các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, tạo các điều kiện cho đội ngũ CBCC-NLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đã được thủ trưởng cơ quan và CĐCS xã phối hợp chăm lo, động viên kịp thời đến đời sống của CBCC-NLĐ trong cơ quan như: thăm hỏi khi CĐV ốm đau, bệnh tật, khen thưởng con đoàn viên công đoàn học giỏi, tiên tiến; hỗ trợ về kinh phí các ngày lễ, tết…

Chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, các đoàn viên đã đóng góp nhiều ý kiến về nội dung báo cáo, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm qua để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nhiệm vụ công đoàn.

Đồng chí Đoàn Đức Lưu- Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đoàn Đức Lưu- Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện và đồng chí Lò Văn Na, Bí thư Đảng uỷ xã Cát Tân đã ghi nhận, biểu dương những kết quả tập thể Công đoàn cơ sở xã đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị cán bộ, công chức xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực chủ động nghiên cứu, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động. Đối với công tác công đoàn, trong thời gian tới cần có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút được nhiều đoàn viên tham gia; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị tư tưởng; tích cực vận động cán bộ công chức tham gia hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm hơn nữa tới quyền và lợi ích của các đoàn viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua năm 2024

Tại hội nghị, đại diện cơ quan UBND xã và Công đoàn cơ sở xã đã phát động phong trào thi đua và tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan ký giao ước thi đua với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm đề ra năm 2024.

                                                                            Lê Đình Long  - Chủ tịch Công đoàn xã Cát Tân