KẾ HOẠCH Tổ chức Tọa đàm, biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu huyện Như Xuân năm 2023, chào mừng Ngày Doanh nhận Việt Nam 13/10

Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 17/9/2023 của UBND tỉnh Thanh hóa về việc tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2023. UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Tọa đàm, biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu huyện Như Xuân năm 2023, chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

tải văn bản tại đây