Thường trực Huyện uỷ làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện.

Chiều ngày 20/03/2023, Thường trực Huyện ủy Như Xuân đã có buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

       Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và các Đoàn thể đã báo cáo về những kết quả đạt được trong năm 2022. Trong năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy, Thường trực Uỷ ban MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chương trình mục tiêu Quốc gia; Nghị quyết đại hội Đảng huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và giữ vững; đoàn viên, hội viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền; thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, tích cực lao động sản xuất xoá đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới. 

       Tuy đã đạt được những kết quả nhất định, song trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn gặp nhiều khó khăn và tồn tại hạn chế đó là; Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chưa rõ nét, công tác chỉ đạo còn lúng túng, các phong trào hoạt động của các đoàn thể đối với công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh còn hạn chế, công tác tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên chưa có chiều sâu, kinh phí hoạt động chưa đáp ứng được nhu cầu cho các phong trào hoạt động.

       Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, đại diện các đoàn thể đã đề xuất một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các Hội, đoàn thể, việc kiện toàn cán bộ chủ chốt của Đoàn thể ở cơ sở cần được quan tâm hơn.

       Trên cơ sở những ý kiến, đề xuất của các tổ chức đoàn thể liên quan đến kinh phí, công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lê văn Thuận - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của MTTQ và các đoàn thể huyện, trong thời gian qua. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn và giải đáp thêm một số đề xuất của các đồng chí lãnh đạo khối đoàn thể. 

      Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của MTTQ và các đoàn thể. Chỉ ra một số hạn chế tồn tại trong việc vận động nhân dân, việc thực hiện các phong trào hoạt động của các đoàn thể còn chưa được rõ nét, năng lực của cán bộ đoàn thể ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới, trong công tác giảm nghèo còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được vai trò của cán bộ, đảng viên, công tác phối hợp giữa các đoàn thể và chính quyền còn nhiều hạn chế, công tác giám sát và phản biện xã hội chưa thực sự có hiệu quả.

       Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các đoàn thể đã đăng ký phần việc hoạt động trong năm 2023, do đó  cần phải khảo sát cụ thể đến từng thôn, từng xã để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách khoa học, bài bản, có rút kinh nghiệm để tìm ra cách làm hay và nhân rộng, tập trung khảo sát và xây dựng kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở. Nắm chắc tình hình nhân dân, tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Chỉ đạo hoàn thành tốt công tác đại hội Hội Nông dân và đại hội Công đoàn từ cơ sở đến huyện. Thực hiện tốt công tác đối thoại với nhân dân, xây dựng kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở trong thời gian tới, tiếp tục bám sát mục tiêu Nghị quyết đại hội, nắm chắc tình hình tư tưởng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch