Hội nông dân xã Thượng Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 15/3, Hội nông dân xã Thượng Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lô Thị Diễn - HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đại diện lãnh đạo ĐU - HĐND - UBND - MTTQ, các Ban ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ và 67 Đại biểu ưu tú đại diện cho Hội viên Nông dân trên địa bàn xã đã về dự.

       Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Thượng Ninh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết và điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Hội phối hợp tổ chức được 325 buổi tuyên truyền với 6.521 lượt người tham gia; Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 125 hội viên, nâng tổng số hội viên của xã lên 840 Hội viên. Tổ chức cơ sở hội thường xuyên được củng cố và phát triển, hiện nay toàn xã có 11 chi hội, trong thời gian qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tư duy, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của nông dân trong phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng quỹ có nhiều chuyển biến tích cực, việc thu, nộp hội phí hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao. Đến nay, tổng quỹ hội toàn xã là 127.500.000 triệu đồng. Đặc biệt, những năm qua các cấp Hội nông dân xã phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm tham gia phát triển nông nghiệp. Đối với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng. Hàng năm có 337 hội viên đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Hội đứng ra nhận ủy thác và tín chấp với các ngân hàng tổng dư nợ gần 45 tỷ đồng, cho hội viên vay phát triển kinh tế. Các nguồn vốn được quản lý và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao. Hiện trên địa bàn xã không còn gia đình hội viên nông dân nghèo, chỉ còn 180 hộ thuộc diện cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã năm 2022 đạt 49,2 triệu đồng/người/năm, tăng 18,9 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

       Cùng với đó, nhiệm kỳ qua Hội  nông dân xã Thượng Ninh tham gia hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; đảm bảo QP- AN .

        Tại đại hội, các đại biểu đã giành thời gian thảo luận đánh giá cao những kết quả mà Hội nông dân xã nhà đạt được nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ  ra những mặt còn tồn tại, yếu kém...Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn nữa.

        Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân huyện và lãnh đạo xã Thượng Ninh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Hội nông dân xã Thượng Ninh đạt được trong nhiệm  kỳ qua. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Hội cần tập trung thực hiện trong thời gian tới…

       Trên tinh thần dân chủ tập trung, Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã Thượng Ninh đã bầu BCH khóa mới gồm 13 thành viên và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028 trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch