UBND Huyện làm việc với công ty cổ phần ACI GRUOP

Sáng ngày 01/12/2022 đồng chí Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện – Phó chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo một số phòng ban UBND huyện đã có buổi làm việc với đoàn cán bộ Công ty cổ phần ACI GROUP về đánh giá tiềm năng, cơ hội đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Lắng nghe đại diện công ty cổ phần ACI GROUP trình bày tóm tắt dự án làng du lịch văn hóa Tân hùng xã Thanh phong.

       Sau khi được giới thiệu dự án các đồng chí lãnh đạo các phòng ban ngành UBND huyện đã cơ bản thống nhất với nội dung dự án đồng thời đề nghị Công ty sớm triển khai các bước để đầu tư xây dựng Làng du lịch văn hóa Tân hùng. Trước mắt cần tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của dự án, đồng thời cần thực hiện dự án một cách chi tiết để đầu tư,

       Kết luận buổi làm việc Đồng chí Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch  UBND huyện, Thống nhất với nội dung dự án đầu tư, đề nghị Công ty cổ phần ACI GROUP cần phối hợp chặt chẽ với UBND và các ngành chức năng của huyện sớm hoàn thiện các bước để triển khai dự án có hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của huyện và giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân./

                                                                                      Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch