Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Xuân năm 2023

Sáng 30/11, UBND huyện Như Xuân tổ chức Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Xuân năm 2023 và tập huấn xây dựng, cấp, quản lý mã số vùng trồng. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất - Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp, thủy sản huyện. đại diện lãnh đạo UB MTTQ và các đoàn thể huyện. Lãnh đạo chuyên viên phòng Nông nghiêp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Ban quản lý dự án các công trình thủy lợi huyện. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phu trách Kinh tế. Đại diện các Công ty, HTX và các hộ có diện tích trồng cây ăn quả, bí xanh tiêu biểu trên địa bàn xã Xuân Hòa, Bãi Trành.

       Theo báo cáo của UBND huyện, Vụ Xuân năm 2022, tổng diện tích gieo trồng 7.272 ha, đạt 95,7% kế hoạch, giảm 48,37ha so với cùng kỳ. Trong đó diện tích lúa 2.343,5ha; Ngô 323,45 ha; rau đậu các loại 656 ha; cây trồng khác 485,2ha. Giá trị sản xuất lúa thương phẩm đạt 41 triệu/ha, Cây ngô đạt 30 triệu/ha. Cơ cấu thời vụ được chỉ đạo theo hướng giảm tối đa trà lúa Xuân sớm, tăng trà lúa Xuân muộn. Diện tích các loại cây trồng hàng năm vụ Xuân năm 2022 tăng giảm không đáng kể, chủ yếu chuyển đổi linh hoạt trong cơ cấu các loại cây trồng.

       Mục tiêu sản xuất vụ Xuân năm 2023, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện 7.630 ha, sản lượng lương thực 15.127,5 tấn. Trong đó: Cây lúa 2.320 ha; Cây ngô 350 ha; Cây lạc 40 ha; Rau đậu các loại 665 ha; Mía 500 ha; Cây Sắn 2.300 ha; Cây trồng khác 1.406 ha. Đối với một số Cây ăn quả và cây Công nghiệp phát triển gắn với vùng nguyên liệu. Về cơ cấu thời vụ: Cây lúa tập trung tăng tối đa diện tích trà xuân muộn, hạn chế thấp nhất gieo cấy trà xuân Sớm và chính vụ. Cây Ngô, lạc, Mía, Sắn trồng  mới tiến hành gieo trồng trước tiết Lập xuân khoảng 05 ngày (Lập xuân vào ngày 04/02/2023); Các loại cây trồng Rau, củ quả bố trí thời vụ theo thời gian sinh trưởng của từng loại cây; các loại cây ăn quả lâu năm kết thúc vụ trồng trước 30/4/2023.

       Tại hội nghị các đại biểu đã được tập huấn xây dựng về cấp, quản lý mã số vùng trồng thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn huyện.

       Để đảm bảo giành thắng lợi sản xuất vụ xuân 2023, Kết luận hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Tuất đề nghị: Phòng Nông nghiệp &PTNT Tham mưu cho UBND huyện các giải pháp chỉ đạo thực hiện sản xuất vụ xuân 2023. Các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch rà soát đất trồng cây ăn quả, đất trồng cây lâu năm. Chỉ đạo nhân dân tăng cường bảo vệ và chăm sóc các loại cây trồng, Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng địa phương theo quy hoạch của Huyện. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát chăt chẽ các điểm bán giống, phân bón trên địa bàn, kiên quyết xử lý các điểm bán sai quy định, giống, phân bón không đảm bảo. Tâp trung chỉ đạo nhân dân gieo cấy vụ Xuân đúng khung thời vụ…

                                                                                    Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch