KẾ HOẠCH Kiểm tra hoạt động các cơ sở hành nghề dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp, xoa bóp, xông hơi trên địa bàn huyện năm 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra, quản lý các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, cung cấp các dịch vụ làm đẹp trên địa bàn. Để phát huy quyền làm chủ của các cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế. Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động các cơ sở hành nghề dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp, xoa bóp, xông hơi trên địa bàn huyện năm 2022

tải văn bản tại đây