Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 872/UBND-KTHT
Ngày ban hành 10/06/2020
Trích yếu V/v Báo cáo rà soát thời gian thực hiện thủ tục hành chính thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng.
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 10.PDF